Завмер i установка вiкон

Завмер i установка вiкон

Мало хто наважиться суперечити тому, що неправильний завмер i установка вiкна, зможе знищити весь ефект очiкування вiд їх користi у використаннi. Саме тому Вам необхiдно знати всi труднощi i тонкощi, з якими Ви обов'язково зiткнетеся при вимiрi та встановлення пластикових вiкон.

Найчастiше складнiсть полягає саме в правильностi визначення розмiрiв майбутнiх вiкон. Безумовно, це досить складний процес, результат якого не гарантує 100% вiддачi, але все ж, якщо все зробити правильно, то в пiдсумку ви будете вiдмiнно захищенi вiд весняного свiту.

Людина, що виконує вимiри, обов'язково повинен вмiти аналiзувати i добре орiєнтуватися в просторi. Крiм цього, вiн повинен мати досвiд роботи i добре знати конструкцiю майбутнього вiкна з технiчного боку.

Звичайно, людини, який володiв би всiма цими характеристиками, вiдшукати не так вже й просто, саме тому часто доводиться використовувати мiнiмальнi можливостi, сподiваючись на те, що: "а раптом пощастить?" Тому, щоб бути ближчим до правильностi встановлення вiкна, необхiдно розiбратися в тому, якi ж все-таки критерiї необхiдно враховувати замiряє, щоб монтажники могли з полегшенням покинути об'єкт на нiчлiг!

Виробляти вимiр вiкна необхiдно з двох сторiн: зовнi i, природно, з внутрiшньої сторони. Цi два вимiру необхiднi для того, щоб можна було правильно вирахувати глибину чвертi прорiзу вiкна. Для того, щоб вiкно не випало назовнi, воно повинно бути бiльше зовнiшнiх розмiрiв. А те, наскiльки саме воно повинно бути бiльше - залежить вiд рiзних факторiв.

Одним з основних факторiв є перекошене вiконного отвору. Якщо ви зiткнулися з проблемою подiбного характеру, то вам необхiдно збiльшити розмiри вiкна саме на величину перекосу. Тобто, для того, щоб виключити можливiсть наскрiзних щiлин, необхiдно, щоб розмiр вiкна був бiльше вiконного отвору iз зовнiшнього боку.

Цього домогтися можна такими способами: збiльшити сам розмiр вiконної коробки, або ж збiльшити , за допомогою рiзних додаткових профiлiв.
Також необхiдно визначитися з тим, який саме вигляд матиме вiкно з зовнiшнього боку. Це, скажiмо так, iндивiдуальне питання i має особистiсний пiдхiд. Так як одна людина вiддає перевагу, щоб вiконна коробка була закладена i не виднiлася iз зовнiшнього боку, iнший - любить показувати вiкно так, як його виготовив виробник. Тому, якщо ви вiддаєте перевагу перший варiант, то потрiбно звернути увагу на те, що перестаравшись можна заховати в стiну частина склопакета. Якщо ж ви бiльш схильнi до другого варiанту, то ви абсолютно можете, не турбується про негативнi наслiдки, адже даний варiант вимiру i установки вiкна виключає всiлякi помилки.

Але найголовнiше - це визначення розмiрiв вашого вiкна. Коли ви будете знати, що саме хочете, то без проблем зможете все прорахувати i виключити механiчну помилку. Крiм того, ви будете знати напевно, який шар штукатурки необхiдно буде накласти на внутрiшнi укоси для того, щоб порiвняти їх з краєм вiкна.

Але як би там не було, слiд пам'ятати головне: замiри - важливе i вiдповiдальна справа, до якого потрiбно пiдходити осмислено. Адже правильнi замiри згодом - запорука затишку, теплоти i гармонiї у вашiй квартирi!
18-08-2017, 13:51
128 просмотров
[/group]