Що таке «євроремонт

Що таке «євроремонт i просто якiсний ремонт вiдрiзняються один вiд одного лише участю професiйного дизайнера при ремонтi i обробцi примiщень. Його або запрошують «зi сторони», коли затiвають євроремонт, або ж свого фахiвця-дизайнера надсилає компанiя-пiдрядник.

За допомогою дизайнера замовник євроремонту ще на рiвнi проекту може пiдiбрати i спланувати все по своєму смаку, вибрати iз запропонованих варiантiв ремонту та оздоблення примiщень найбiльш прийнятний, а в результатi - побачити, що ж вийде в результатi ремонту (правда, поки лише на паперi).

Щоб не порушувати згодом хiд ремонту, дизайнер у своєму ескiзi планує вентиляцiю, водопостачання, кондицiонування i т.д.

Замовнику будуть представленi кiлька варiантiв зонування примiщень (залежно вiд складу сiм'ї, захоплень членiв сiм'ї i т.д.)

Стиль примiщення i матерiали, необхiднi для проведення ремонту вибирає господар помешкання. Якщо ж вiн не може визначитися, який стиль - модерн, класика або етнiка - йому ближче, дизайнер створить для нього власний стиль.

Можна сказати, що євроремонт - це втiлення дизайнерського ескiзу в життя. У квартирi зi стандартним плануванням євроремонт навряд чи можливий. Швидше за все, потрiбно попередня перепланування. Багато компанiй беруть на себе оформлення всiх документiв, пов'язаних з переплануванням.

На всьому протязi євроремонту дизайнер буде виступати в ролi консультанта, а основнi дiї виконуватиме ремонтна бригада пiд керiвництвом виконроба.
22-09-2018, 01:08
168 просмотров
[/group]