Труднощi "зимового" ремонту

Труднощi "зимового" ремонту Є деякi складнощi, пов'язанi з проведенням ремонту взимку. Це зумовлено, по-перше, тим, що для застосування деяких будiвельних матерiалiв потрiбен певний температурний режим i вiдсутнiсть несприятливих погодних факторiв (снiг, дощ). Наприклад, це вiдноситься до фасадним i покрiвельних роботах.

По-друге, фiзичний стан поверхнi, з якими буде контактувати матерiал, також залежить вiд вологостi i температури навколишнього середовища. Наприклад, гнучку черепицю потрiбно укладати при температурi не нижче + 5 ° C. Така ж температура потрiбна i для монтажу «мокрого фасаду».

Є «зимовi обмеження», пов'язанi з умовами транспортування та зберiгання матерiалiв. Так, водно-дисперсiйнi фарби при мiнусових температурах замерзають. А якщо фарба замерзне в результатi неправильного зберiгання або транспортування, а потiм буде «разморожена», то в нiй утворюється осад, який не розчиняється при розмiшуваннi. Цей осад, у свою чергу, утворює суспензiю i в пiдсумку на пофарбованої поверхнi можуть з'явитися вкраплення.

Внутрiшнi роботи, на вiдмiну вiд зовнiшнiх, можна проводити в будь-який час року. Але i в цьому випадку потрiбно дотримуватися певних правил. Пiд час проведення робiт у примiщеннi повинна бути «однорiдна» температура i вологiсть, в iншому випадку не можна гарантувати оптимальної якостi з'єднання матерiалiв i монтажу конструкцiй. У деяких випадках потрiбен додатковий час для того, щоб матерiал придбав потрiбний стан.
1-12-2018, 06:22
174 просмотров
[/group]