Поради по догляду за пластиковими вiкнами

Поради по догляду за пластиковими вiкнами

Почнемо з того, що пластиковi вiкна в порiвняннi зi звичайними вимагаю меншого догляду. Але не думайте, що встановивши пластиковi вiкна можна забути про них зовсiм. Ось декiлька простих порад якi вам допоможуть позбутися вiд пiдвищеної вологостi в кiмнатах i їх наслiдки:

- Разу 3 в день провiтрюйте кiмнати, де встановленi пластиковi вiкна, по 15 хвилин i вранцi протягом 15-20 хвилин;
- Пiд час провiтрювання вiдкривайте вiкна якнайширше, що забезпечить швидке i ефективне провiтрювання;
- Не доводьте температуру в кiмнатi нижче 15 ...

Активний будинок - ваш актив »Економiка та будiвництво

Активний будинок - ваш актив »Економiка та будiвництво

Побудувати будинок - задоволення не з дешевих. Це серйозне вкладення. Причому в класичному розумiннi - вкладення безповоротне з подальшими постiйними витратами. Похмура картинка ... Але не засмучуйтеся - це минуле столiття! Сьогоднi будинок - це пасивний джерело доходу. За умови, що сам будинок активний.

Ми вже розповiдали ранiше що таке пасивний будинок. Вам також вiдомо що з себе представляє розумний будинок. Активний будинок - це оптимальне поєднання пасивного i розумного будинкiв в одному.

Вибiр нетоксичних будiвельних матерiалiв

Вибiр нетоксичних будiвельних матерiалiв

Вибiр нетоксичних будiвельних матерiалiв i мiнiмiзацiя вiдходiв при будiвництвi.
Деякi будiвельнi матерiали, використовуванi в процесi зведення нового будинку або для удосконалення iснуючого домашнього iнтер'єру, мiстять хiмiчнi речовини, якi можуть бути шкiдливими для здоров'я людини, а також для навколишнього середовища.

Наприклад:

При виробництвi деяких будiвельних матерiалiв використовуються, так званi, леткi органiчнi сполуки (ЛОС) - це хiмiчнi речовини, якi протягом кiлькох рокiв може видiлятися в повiтря при кiмнатнiй температурi i, отже, потрапляти в легенi людини, повiльно отруюючи його органiзм.

Який колiр вибрати для дитячої кiмнати. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Який колiр вибрати для дитячої кiмнати. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Мало, просто купити в дитячу кiмнату, гарнi меблi, потрiбно ще правильно розподiлити колiрну гамму. Дитяча кiмната повинна бути сонячною, яскравою i свiтлої. Звичайно, стеля, стiни i пiдлога повиннi бути яскравими, але не нав'язливими. Якщо зробити обробку кiмнати яскраво кричущого кольору, то Ваша дитина буде в нiй втомлюватися i у нього часто буде поганий настрiй.

У Санкт-Петербурзi вiдкрилася виставка «Альтернатива мiсту. Котеджi та замiське будiвництво »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Масштабна подiя в галузi нерухомостi проходить в Петербурзькому СКК з 9 по 11 жовтня 2009 року. За традицiєю виставка складається з 3 напрямкiв: нерухомiсть зарубiжна, мiська та замiська.

Як облаштувати нову кухню »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

І ранiше-то, в радянськi часи, рацiональне розмiщення в 5-6-метровому примiщеннi предметiв стандартного кухонного гарнiтура i рiзнокалiберної побутової технiки вимагало чималої винахiдливостi. А сьогоднi, коли з'явилася маса можливостей для вибору повнiстю укомплектованою кухнi, просто необхiдно на деякий час стати фахiвцем - i дизайнером, i аналiтиком, i маркетологом.

Отже, що i як вибирати, якщо ви вирiшили обладнати кухню з нуля?

Пошук кухнi краще починати з креслення проекту майбутнього iнтер'єру. Потрiбно точно знати конфiгурацiю i розмiри примiщення (довжину кожної стiни, висоту стелi, величину виступiв i нiш), чiтко уявляти собi, як буде розмiщатися в ньому меблi та технiка. І, перш нiж оформляти замовлення в меблевому салонi, варто вiдвiдати магазин, що спецiалiзується на продажу побутової технiки.

"Встройка" або "соло"

Вирiшивши придбати нову кухню, саме над цим замислюєшся в першу чергу. І в того i в iншого варiанту є свої плюси i мiнуси. Сьогоднi у вбудовується варiантi випускаються майже всi види кухонних побутових приладiв - холодильники, духовки, варильнi панелi, мийнi машини, мiкрохвильовi печi, витяжки i навiть пароварки й кавоварки. Вибiр, що стоїть окремо або вбудованої технiки залежить i вiд розмiрiв кухнi, i вiд її стилiстичного рiшення, i вiд фiнансових можливостей ("вмонтовуванi" зазвичай в 1,5-1,7 разiв дорожче), i вiд того, чим ви довше плануєте користуватися - технiкою або меблями.

Основна перевага технiки "соло" полягає саме в її автономностi, незалежностi вiд конкретних предметiв меблiв.

Вбудовану технiку так просто вже не переставити з мiсця на мiсце. Та й замiнити її, якщо раптом перестане подобатися, буде складнiше.

Але й у вбудовуваних приладiв є свої переваги перед окремо стоять. Наприклад, звичайну плиту небажано встановлювати впритул до меблiв - духовка може пошкодити стiнки сусiднiх тумб, i до того ж є думка, що це небезпечно. А спроектована для розмiщення усерединi шаф вбудована технiка вентилюється знизу, та й її корпус забезпечений кращою теплоiзоляцiєю.

Вбудовуванi побутовi прилади мають розмiри, вiдповiднi стандартним шаф i тумб (у бiльшостi випадкiв шириною 60 см або 90 см), тодi як технiка "соло" не завжди вписується у вiдведенi їй рамки. Висота i глибина стоїть окремо технiки також може трохи вiдрiзнятися вiд зовнiшнiх габаритiв розташованої поруч меблiв. Ще одна перевага вбудованої кухнi - вiдсутнiсть щiлин i зазорiв мiж елементами гарнiтура, укомплектованими єдиної стiльницею.

Автономний будинок: жити за мiстом i нi вiд кого не залежати »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Життя за мiстом - не тiльки свiже лiсове повiтря, а й маса проблем. Комунiкацiї, прокладенi десятилiття тому, часто не справляються з напливом бажаючих оселитися на лонi природи. Те профiлактичнi роботи, то аварiя, то новий сусiд пiдключається до електромережi i на кiлька годин залишає без свiтла весь квартал. А десь немає i таких благ: лiнiя електропередач ще не прокладена, газова магiстраль далеко, а мiсцевий водоканал не поспiшає охопити новi горизонти. Саме час замислитися про житло, яке не буде залежати вiд центральних комунiкацiй. Власний газ, електрика, водопровiд. Чи це можливо? І взагалi, як зробити замiське життя максимально незалежною вiд зовнiшнiх чинникiв?

Якiсний фундамент запорука довголiття будови »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Якiсний фундамент запорука довголiття будови »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Пiд час проведення проектування та будiвництва споруди, головною умовою мiцностi i довголiття будiвлi, є дотримання всiх норм i стандартiв виконання будiвельних робiт.

Способи управлiння розумним будинком »Економiка та будiвництво

Способи управлiння розумним будинком »Економiка та будiвництво
Стацiонарна панель - основний спосiб управлiння системою, який дозволяє повноцiнно працювати з усiма функцiональними можливостями системи. Призначена вона для введення iнформацiї в систему i її вiдображення. Також iснують пульти дистанцiйного управлiння, якi дозволяють управляти всiма режимами i здiйснювати управлiння всiма компонентами системи, не залежно вiд вашого мiсцезнаходження.

У кожному будинку є комп'ютер. Управлiння розумним будинком через ПК - один з найпоширенiших способiв контролю над розумним будинком. Спецiальне програмне забезпечення, яке працює спiльно з Windows, дозволить включати i вимикати певнi режими системи, а так само здiйснювати настройку роботи системи.

Грунтовка стiн пiд штукатурку - як вибрати грунтовку?

Грунтовка стiн пiд штукатурку - як вибрати грунтовку?

Якщо ви хоч раз робили ремонт власними руками, то напевно стикалися з проблемою вибору грунтовки для стiн. Навiщо ж потрiбна грунтовка?

При обробцi будь-якiй поверхнi, найбiльш важливим моментом є те, як оздоблювальний матерiал буде триматися на поверхнi. Щоб полiпшити зчеплення мiж поверхнею i покриттям, використовується грунтовка. Якщо поверхня заґрунтувати, то нанесення поверх фарба або штукатурка будуть триматися набагато довше.

»БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

»БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Коли приймається рiшення про будiвництво дерев'яного будинку, доводиться вибирати основний матерiал для будiвництва.

Дерев'яний будинок, незважаючи на свою "старовину", дуже технологiчний. Термiн експлуатацiї такого будинку вiд 50 до 100 рокiв, його тривалiсть залежить вiд регулярного i правильного догляду.

Замiна радiаторiв опалення в квартирi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Замiна радiаторiв опалення в квартирi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Капiтальний ремонт квартири або замiського будинку рiдко обходиться без замiни приладiв системи опалення. За роки служби радiатори застарiвають як фiзично, так i морально. І якщо грiють вони бiльш-менш стерпно, то зовнiшнiй вигляд «гармошок» не витримує нiякої критики.

Зимовий сад в розумному будинку »Економiка та будiвництво

Зимовий сад в розумному будинку »Економiка та будiвництво
У цiнителiв краси i любителiв природи часто виникає питання - скiльки квадратних метрiв необхiдно видiлити для створення найчарiвнiшою кiмнати - зимовий сад.

Людство завжди прагнуло приручити природу, не дивлячись навiть на невiдповiднiсть клiматичних умов для вирощування певних рослин. Вперше зимовий сад був створений заможними людьми в Римi. Всупереч цьому, зимовий сад вважається виключно англiйської конструкцiєю. На початку дев'ятнадцятого столiття англiйцi створили засклену споруду «вiчного лiта» з'єднану з основною будiвлею.

На сьогоднiшнiй день, знаменитi архiтектори все частiше доповнюють свої проекти саме конструкцiєю зимового саду. Як i сто рокiв тому, зимовий сад i сьогоднi є модною складової iнтер'єру. Конструкцiю складно назвати виключно забавою для багатих. Перш за все, наявнiсть зимового саду надає можливiсть вiдчуття гармонiї з навколишнiм. Тепер можна так легко продовжити такий короткий i швидко проходить лiто.
игры android.читы.онлайн фильмы.рецепты.minecraft моды.торрент игры