» » Вибiр лiнолеуму »Проекти будинкiв безкоштовно

Вибiр лiнолеуму »Проекти будинкiв безкоштовно

Вибiр лiнолеуму »Проекти будинкiв безкоштовно

Лiнолеум є найпоширенiшим матерiалом для пiдлогового покриття. Лiнолеум не вимагає спецiальних знань для його укладання, вiн зносостiйкий i зручний для прибирання.

лiнолеум має кiлька класифiкацiй:

-види лiнолеуму по структурному матерiалу

-види лiнолеуму по наявностi основи

-види лiнолеуму по областi застосування

види лiнолеуму по структурному матерiалу:

-натуральний

-полiвiнiлхлорiдний (ПВХ)

-глiфталевий (алкiдний)

-коллоксiлiновий (нiтроцелюлознi)

-гумовi (релин)

Натуральний лiнолеум - назва говорить сама за себе. Натуральнi матерiали, що входять до складу лiнолеуму, а саме: лляне масло, деревне борошно, вапняний порошок, хвойна смола, натуральнi барвники, роблять його екологiчно чистим, зносостiйким, мiцним i антистатичним. Натуральний лiнолеум, природно, вiдрiзняється високою вартiстю серед iнших видiв линолеумов.

Полiвiнiлхлоридний лiнолеум (ПВХ) - основою є скловолокно. Такий лiнолеум також складається з декiлькох шарiв ПВХ-пасти, полiвiнiлхлориду та шару з зображенням малюнка. Лiнолеум екологiчно безпечний, володiє хорошими тепло-i звукоiзоляцiйнi властивостi. ПВХ-лiнолеум - це найпопулярнiший вид лiнолеуму.

Глiфтальовий лiнолеум - складається з алкiдних смол, наповнювачiв i пiгментiв. Володiє тепло- i звукоiзоляцiйнi властивостi. Схильний зламiв i трiщин. З часом глiфталевий лiнолеум може збiльшитися по ширинi, а по довжинi навпаки - зменшитися.

Коллоксiлiновий лiнолеум - виготовляється на основi нiтроцелюлози. Має характерний блиск. Вiн влагоустойчив i досить гнучкий, але є пожежонебезпечним.

Гумовий лiнолеум - складається з двох шарiв. Нижнiй шар - це колишня у вживаннi дроблена гума з бiтумом, верхнiй - синтетичний каучук з наповнювачем i пiгментом. Такий вид лiнолеуму вiдрiзняється мiцнiстю, еластичнiстю, стiйкий до вологи.

види лiнолеуму по наявностi основи:

-без основи

-на спiненої основi

-на теплою основi

Лiнолеум без основи - це тонкий однорiдний матерiал. Малюнок нанесений по всiй товщинi, що перешкоджає швидкому стирання. Незважаючи на тонкiсть матерiалу, безосновной лiнолеум є досить мiцним. Термiн служби - 5-7 рокiв.

Лiнолеум на спiненої основi складається з декiлькох шарiв. Його можна застосовувати в примiщеннях з пiдвищеною вологiстю. Термiн служби - 10 рокiв.

Лiнолеум на теплiй основi - складається з полiмерного шару та основи з натурального або синтетичного джуту (повстi). Такий вид лiнолеуму володiє хорошими тепло- i звукоiзоляцiйнi властивостi, вiн мiцний i еластичний. З часом, при утоптуванням лiнолеум трохи розтягується. Тому такий лiнолеум слiд класти не впритул до стiни, а залишити вiдстань приблизно 0,5 см.

види лiнолеуму по областi застосування:

-побутова

-комерцiйний

-спецiальний

Побутовий лiнолеум - використовують у житлових примiщеннях з низькою прохiднiстю i малим навантаженням.

Комерцiйний лiнолеум - широко застосовуються в примiщеннях з високою прохiднiстю. Навантаження на один квадратний метр може досягати до 5 тонн щодня. Такий вид лiнолеуму незамiнний в магазинах, школах, лiкарнях, офiсах i т.д.

Спецiальний лiнолеум - використовують в мiсцях для занять спортом. Його текстура дозволяє спортивного взуття не ковзати по поверхнi.

Вибiр лiнолеуму »Проекти будинкiв безкоштовно

насухо

Зазвичай лiнолеум в невеликих примiщеннях (площею до 20 м 2) настилають насухо, тобто НЕ приклеюючи його. Пiдстава, на яке буде настилати лiнолеум, попередньо оглядають, виправляють дефекти за допомогою шпаклiвки. Пiсля її висихання необхiдно ретельно пiдмести пiдлогу, щоб уникнути попадання дрiбних каменiв пiд покриття. Потiм можна приступити до настиланнi лiнолеуму. В даному випадку просто розгортають рулон на поверхнi пiдлоги i обрiзають надлишки.

Недолiк такої настiлки лiнолеуму полягає в тому, що швидко обламуються кромки лiнолеуму, тому їх закрiплюють. До дерев'яної основи кромки можна прибити толевими цвяхами або iншими цвяхами з широким капелюшком з iнтервалом приблизно 5 см. Незважаючи на це з часом кромки все одно руйнуються, тому бажано закрiпити алюмiнiєвими рейками з просвердленими отворами пiд розмiр капелюшки цвяха або шурупа. При укладаннi лiнолеуму на бетоннi пiдстави, необхiдно попередньо пробити або просвердлити отвори пiд пробки, в якi буде укручуватися шуруп.

Лiнолеум нарiзають полотнищами потрiбних розмiрiв i дають йому вилежатися протягом 2-3 тижнiв. Вiдривають плiнтус, пiдмiтають пiдлогу i настилають лiнолеум з прирiзанням крайок i закрiплюють на мiсце плiнтус.

наклеювання лiнолеуму

Настил лiнолеуму на клей набагато надiйнiше, нiж прибивання цвяхами. Але купуючи лiнолеум, необхiдно знати, яким клеєм або мастикою його треба приклеювати, адже для рiзних видiв лiнолеуму застосовується свiй клей або мастика. Також враховуйте i пiдстава, на яке буде приклеюватися лiнолеум.

Перед настиланням лiнолеуму необхiдно пiдготувати пiдставу, тобто видалити з нього бруд i пил, використовуючи для цього пилосос або щiтку. Тильну сторону лiнолеуму i пiдстава бажано загрунтувати i просушити. Якщо лiнолеум наклеюють на бiтумної або гумової мастицi, то пiдставу ґрунтують тiєю ж мастикою, але розведеної з бензином (1 частина мастики на 2-3 частини бензину), а якщо на олiйно-крейдяний мастицi, то гарантують пiдставу олiфою. Пiсля цього тильну сторону полотнища намазують мастикою або клеєм, укладають пiдготовлену основу i розгладжують за допомогою катка або мiшка з пiском вiд середини до країв. При цьому надлишки клею або мастики виходять з-пiд крайок. Їх необхiдно вiдразу ж видалити. Потiм точно також наклеюються i iншi полотнища.

настил лiнолеуму з малюнком

Лiнолеум з малюнком вимагає особливої ??кропiткої роботи при укладаннi. Спершу необхiдно розкласти покриття вгору малюнком i пiдiгнати малюнок паралельно самiй довгiй стiнi. За допомогою лiнiйки покриття пригладжується до стiн i вiдрiзається невеликими надрiзами. Слiдкуйте за тим, щоб лiнолеум не прилягав впритул до стiни, щоб уникнути вигинання покриття. У мiсцi стиковки швiв шматки укладаються внахлест, малюнок при цьому повинен збiгатися. Мiсце з'єднання притискається важким предметом i за допомогою металевої лiнiйки i гострого ножа прорiзається шов через два шари невеликими надрiзами. Обрiзки видаляються.

При наклеюваннi лiнолеуму з малюнком стежте за тим, щоб орнамент точно поєднувався по крайках. Існує два варiанти настiлки лiнолеуму з малюнком. Але спочатку у полотен точно обрiзаються кромки за допомогою гострого ножа i лiнiйки. При укладаннi двох полотен обрiзаються тi кромки, якi будуть стикуватися, а при настиланнi трьох i бiльше полотен - обрiзаються кромки з двох сторiн в середнiх полотнах.

Перший варiант. Перше полотно намазують мастикою по всiй поверхнi i наклеюють. Через 2-3 днi приклеюють прилеглу до нього кромку другого полотна шириною 15-20 см (iнша частина залишається приклеєною). Приклеєнi кромки притискаються на 2-3 днi, i тiльки потiм повнiстю наклеюється друге полотно. При укладi трьох i бiльше полотен, спочатку повнiстю наклеюються середнi з них, а через 2-3 днi приклеюються кромки бiчних полотен на 15-20 см. Ще через 2-3 днi бiчнi полотна повнiстю приклеюються.

Другий варiант. Спочатку приклеюються намазанi мастикою кромки сполучаються полотен. Мастику слiд наносити смугою не ширше 15-20 см. Через 2-3 днi пiсля висихання мастики приклеюється iнша частина полотна лiнолеуму. Малюнок стикуємих полотен повинен точно збiгатися.

Як вiдомо, деякi види лiнолеуму дають усадку, а iншi розширюються. При усадцi лiнолеуму утворюється щiлина, яку згодом доводиться замазувати шпаклiвкою, а при розширеннi - кромки полотен можуть спучитися i наложиться одна на одну, в результатi чого малюнок не спiвпаде. Тому спочатку наклеюють вузьку смугу кожного з стикуємих полотен (150-200 мм), тодi розширення або усадка будуть незначними. Коли стики полотен мiцно приклеїться, розширення або усадка решти полотна лiнолеуму на них не вплине, i малюнок не змiститься.

дефекти лiнолеуму i помилки при настиланнi

Клеї або мастики низької якостi, що не ретельна пiдготовка пiдстави, настил лiнолеуму на вологу основу, недостатнє згладжування полотна лiнолеуму до основи - все це призводить до рiзних дефектiв лiнолеумного покриття: вiдклеювання вiд пiдстави, хвилястостi, здуття i т.д.

Хвилястiсть утворюється у зв'язку з тим, що рулони лiнолеуму складенi навалом i довгий час зберiгалися в такому виглядi, через що придбали форму елiпса. Такi рулони треба розкачати i дати лiнолеуму вилежатися. Якщо через 10-12 днiв хвилi не зникнуть, то лiнолеум необхiдно покласти на рiвну основу i пропрасувати мiшком з гарячим пiском.

Здуття утворюються через застосування неправильно приготованих або загустiли клеїв або мастик, або вiд недотримання термiну сушки пiдстав i витримки лiнолеумних покриттiв. Наприклад, алкiдний лiнолеум у своєму складi має наповнювачi, якi сильно поглинають вологу, наявну в основi, i набухають, збiльшуючись у розмiрах. Нанесена на не цiлком просохле пiдставу мастика, що не мiцно приклеює лiнолеум, i вiн легко вiдстає i роздувається.

Крiм того, здуття утворюються внаслiдок нанесення мастики тонким шаром (менше 0.5 мм), також у мiсцях, де її зовсiм немає або де шар перевищує 2 мм (тодi мастика або клей довго висихають). Лiнолеум в таких випадках деформується при висиханнi, здувається або вiдривається вiд основи.

Щоб уникнути цього, мастику або клей наносять однаковим шаром по всiй пiдставi, ретельно розгладжують i ставлять вантаж, якщо буде потрiбно.

Для того, щоб виправити дефекти, поступають таким чином. Роздуте мiсце проколюють шилом, випускають накопичився повiтря, закривають це мiсце папером i пропрасовують праскою (або кладуть мiшки з гарячим пiском). Так роблять тiльки тодi, якщо лiнолеум покладений на резинобитумной або гарячої бiтумної мастицi, яка плавиться при нагрiваннi. Якщо лiнолеум все одно здувається, то це мiсце пiдрiзають ножем i вводять пiд покриття той же розчинник, на якому була приготована клеюча мастика. При цьому мастика розм'якшується, i лiнолеум потрiбно розгладити i притиснути.

Якщо лiнолеум майже весь вiдклеюється вiд основи, то його обережно вiдривають, очищають вiд мастики i розгортають тильною стороною вгору. Потiм очищають пiдстава вiд мастики, виправляють всi недолiки i гарантують його. Пiсля висихання грунтовки лiнолеум настилають як звичайно.

2-12-2017, 05:02
148 просмотров
[/group]