» » Використання сухих сумiшей у будiвництвi »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Використання сухих сумiшей у будiвництвi »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Використання сухих сумiшей у будiвництвi »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва
На думку бiльшостi фахiвцiв, використання сухих сумiшей повнiстю змiнили вид проведених будiвельних робiт. Нинi будiвельники, замiсть сумiшi пiску та цементу, яка часто готуватися зi складом «на око», використовують готовi сухi сумiшi, що є бiльш практичним i зручним.

Сухi сумiшi - це приготовлений у промислових умовах склад, що включає в себе певний рецептом набiр iнгредiєнтiв, що знаходяться в строгому дозуваннi. Необхiднi вони для виконання певного виду будiвельних та оздоблювальних робiт. Сфера застосування сухих сумiшей дуже широка. Вони використовуються при створеннi кладки, вирiвнюваннi стiн i стель, влаштуваннi пiдлоги, при шпаклюваннi, плиткових роботах.

До складу подiбних сумiшей входить сполучна речовина, наприклад, цемент, гiпс або їх спiльне використання. Так само, в складi присутнi нейтральнi речовини, необхiднi для додання певного обсягу сумiшi, як правило, це пiсок. Для того, щоб сумiш отримала необхiднi властивостi, в її додають всiлякi добавки - модифiкатори.

Існує величезна кiлькiсть таких модифiкованих добавок, якi надають кiнченi продукту - застиглому бетонi - потрiбнi властивостi. Варто вiдзначити, що деякi добавки в загальнiй масi сумiшi займають дуже малий вiдсоток. У складi таких добавок може бути бiльше десяти. Однi добавки прискорюють або, навпаки, уповiльнюють процес затвердiння. Уповiльнення необхiдно при роботах в дуже жарку погоду. Іншi добавки збiльшують стiйкiсть до морозiв.
Отже, виходить, що саме окремi добавки надають сумiшей рiзнi якостi, якi i роблять їх привабливими для виконання будiвельних робiт. Велике значення має i дозування всiх компонентiв, адже саме це i впливає на якiсть одержуваного бетону.
Сухi сумiшi дозволяють не тiльки знизити витрати працi, а й пiдвищити якiсть виконуваних робiт.
16-02-2018, 09:01
244 просмотров
[/group]