» » Види ремонту в квартирi »Економiка та будiвництво

Види ремонту в квартирi »Економiка та будiвництво

Види ремонту в квартирi »Економiка та будiвництво

У наш час з'явилася велика кiлькiсть матерiалiв, якi можна використовувати для обробки i ремонту квартир, будинкiв, офiсiв. Однак, пiд час самих робiт часто роблять однi й тi ж дiї. Це дозволяє класифiкувати ремонт на кiлька типiв: капiтальний, косметичний та євроремонт. Розберемося бiльш детально з кожним типом ремонту.

Капiтальний ремонт

Такий вид ремонту можна вважати наймасштабнiшим. Вiн охоплює кiлька етапiв i типiв робiт, якi необхiдно зробити. Зазвичай такий ремонт потрiбно примiщень, якi знаходяться в дуже поганому станi, тому простою замiною оздоблювальних матерiалiв справи не вирiшити. При капiтальному мається на увазi, що, крiм демонтажу всiх старих оздоблювальних матерiалiв i панелей, вiдбувається замiна всiх або деяких важливих елементiв конструкцiй в кiмнатах. Електропроводку бажано змiнити на нову. Також можуть бути замiненi iнженернi комунiкацiї. Крiм того, може проводитися перепланування кiмнат, додавання будь-яких нових елементiв. У кiнцевому результатi повинно вийти свiже примiщення, в якому впродовж довгого часу буде комфортно проводити час. Але варто пам'ятати, що для реалiзацiї всiх задумiв i отримання якiсного результату потрiбно доручити роботу справжнiх фахiвцiв своєї справи, якi мають великий досвiд i необхiднi навички для роботи.

Косметичний ремонт

Види ремонту в квартирi »Економiка та будiвництво Такий ремонт вважається бiльш простим i швидким, якщо порiвнювати його з капiтальним. Основнi конструкцiї замiнi зазвичай не пiддаються. Головним завданням є замiна оздоблювальних матерiалiв. На початковому етапi проводиться демонтаж наявних пiдлогових покриттiв, оздоблювальних матерiалiв стелi та стiн. Далi проводять грунтування i шпаклювання поверхонь, щоб вирiвняти i пiдготувати їх до обробки. Пiсля завершення всiх пiдготовчих робiт проводять монтаж нового пiдлогового покриття. Це може бути ламiнат, ковролiн, паркет або iншi пiдлоговi покриття. Також проводиться обробка стелi i стiн. Можна встановити натяжна або пiдвiсна стеля, просто пофарбувати стелю або обробити його лiпниною з пiнополiстиролу. Стiни можна обробити декоративною ґрунтовкою, натуральним каменем або просто поклеїти шпалери - варiантiв дуже багато.

Євроремонт

Це слово асоцiюється з високоякiсним ремонтом, використанням оздоблювальних матерiалiв найвищої якостi. Цей термiн прийшов до нас з 90-х рокiв минулого столiття, коли його протиставляли «звичайному» ремонту. Зараз для нього використовуються висококласнi матерiали, роботи повиннi бути зробленi на вищому рiвнi. Крiм того, часто використовуються послуги професiйних дизайнерiв, якi створять для примiщення унiкальний дизайн, який буде тiльки у Вас. Але варто пам'ятати, що такий ремонт буде дорожче звичайного в кiлька разiв.
26-07-2017, 17:07
141 просмотров
[/group]