» » Склiння балкона: ПВХ або алюмiнiєвi рами? »Економiка та будiвництво

Склiння балкона: ПВХ або алюмiнiєвi рами? »Економiка та будiвництво

Склiння балкона: ПВХ або алюмiнiєвi рами? »Економiка та будiвництво

Щоб зробити правильний вибiр при склiннi балкона, потрiбно досконально знати двi речi: технiчнi параметри сучасних видiв рам, i цiлi, в яких надалi буде експлуатуватися балкон (або лоджiя). Також варто враховувати, що крiплення пiдстави лоджiї або балкона, його з'єднувальнi елементи i деталi парапетной частини рiдко розрахованi на установку конкретно будiвлi. Їх необхiдно готувати на замовлення. Для цього найкраще пройти консультацiю технологiв тiєї будiвельної компанiї, в якiй планується замовляти склiння.

Також варто знати переваги основних видiв склiння балконiв: теплого ПВХ i бiльш холодного алюмiнiєвого.
У тому випадку, коли потрiбно захиститися вiд холоду, негоди i заливання сусiдiв зверху, а також вiд частих i рясних атмосферних опадiв, прямих сонячних променiв i ультрафiолету, вiд бруду та пилу, сильного вiтру та iнших зовнiшнiх впливiв, краще всього вiддати перевагу алюмiнiю.

Вiн також пiдiйде тим господарям, якi втомилися нескiнченно перефарбовувати i ремонтувати регулярно випадають дерев'янi стулки вiкна на балконi. Саме цей варiант допоможе отримати самий сучасний, стильний i елегантний вигляд лоджiї. Крiм того, алюмiнiєва розсувна рама досить практична i довговiчна.

При виготовленнi таких систем будiвельнi фiрми використовують сучаснi технологiї та новiтнi якiснi матерiали вiд захiдних компанiй, таких як KRAUS, SEGAL i багатьох iнших австрiйських та нiмецьких фiрм. Великий вибiр таких профiлiв, безлiч їх комбiнацiй i способiв з'єднань мiж ними, дозволяє вирiшувати, таким чином, будь-якi завдання, створювати рiзнi дизайни. Також розсувнi система дає набагато бiльше вiльного простору. А це дуже зручно для комфортного використання примiщення.

Другий варiант - . Головне їх достоїнство правильне поєднання рам зi стiнами, стелею лоджiї або балкона, що є досить складною комбiнацiєю, i є показником складностi такого технологiчного процесу. Також це пов'язано з деякими труднощами при обробцi i утеплення.Така лоджiя не опалювальне, прибудоване до основної будiвлi примiщення. Отже, i конструкцiя стiн i стель, їх склад, а також склад статi такого примiщення з самого початку не передбачає теплоiзоляцiйних якостей. Отже, навiть найтеплiша ПВХ рама, при невеликому i незначному упущення в утепленнi i обробцi, не зможе вирiшити питання iз заощадження тепла.
24-01-2018, 10:06
138 просмотров
[/group]