» » Металопластиковi труби »Все про будiвництво та ремонт

Металопластиковi труби »Все про будiвництво та ремонт

Кожен фахiвець стикався з питанням замiни водопровiдних труб.
І в загальних рисах уявляє, якi типи труб iснують, у яких якi недолiки i плюси.
Металопластиковi труби »Все про будiвництво та ремонт
Багато хто, як початкiвцi, так i досить досвiдченi росiйськi умiльцi використовують труби з металопластику.
Подiбна конструкцiя складається iз пластмасової труби, її алюмiнiєвої оболонки i захисного шару пластика, в результатi - такi труби мають переваги мiдних труб, але позбавленi їх недолiкiв.

Незалежно вiд дiаметра труби з металопластику витримають тиск десяти атмосфер, температуру майже 100 градусiв i термiн служби при цьому складе бiльше 35 рокiв.

З'єднати комбiнованi труби мiж собою можна рiзними способами, найпростiший з яких - склеювання, або, iнша назва -, «холодне зварювання».

Метод досить малонадiйний, а саме основне - не в кожнiй ситуацiї можливий, в трубах водопостачання вiн використовуватися не повинен, тому що використовуваний для з'єднання клей небезпечний для здоров'я.

Якщо має мiсце самостiйний монтаж труб рекомендується використовувати метод рiзьбових з'єднань (фiтiнг).

У вiдповiдностi з цим методом, в необхiдному мiсцi труба вiдрiзається, калибруется до повного вирiвнювання колу труби i, нарештi, додається елемент з рiзьбленням - фiтiнг.

Подiбна конструкцiя прокладається на велику вiдстань i може бути зiгнута в будь-якому мiсцi пiд необхiдним кутом.
Згинати металопластиковi труби треба за допомогою спецiальної пружини, яка одягається на сам трубопровiд.

Комбiнованi труби мають один iстотний мiнус - значна розширюванiсть в процесi нагрiвання.
Так як у пластику та металу цi величини сильно вiдрiзняються, то через деякий час на мiсцi установки фiтингiв з'єднання слабшають i з'являється витiк води. Отже труби в мiсцях крiплення повиннi бути легкодоступними.
Металопластиковi труби »Все про будiвництво та ремонт
Основнi виробники труб з металопластику: Unipipe (США), Henсo (Бельгiя), Wavin (Данiя), Rehau (Нiмеччина), Prandelli (Італiя), LG (Корея) та iн ..

Щоб не придбати ненароком пiдробку неякiсних труб пiд вiдомий бренд, придбайте продукцiю тiльки у фiрмових магазинах.
27-02-2018, 13:36
131 просмотров
[/group]