» » Керамзитобетон »Все про будiвництво та ремонт

Керамзитобетон »Все про будiвництво та ремонт

обетон-найоптимальнiший будiвельний матерiалКерамзитобетон »Все про будiвництво та ремонт - Якби менi поставили запитання, який переважнiше матерiал у сенсi спiввiдношення цiна-якiсть, я не замислюючись вiдповiм -обетон, тобто блоки сформованi iз сумiшiу i бетону. Керамзит - це такий легкий матерiал пористої структури пористого будови, нагадує гравiй, рiдше - щебiнь. Отримують його при випалюваннi легкоплавких глинистих порiд.

- Блоки зобетону займають нiшу економiчних недорогих будiвельних матерiалiв. Для їх виготовлення не використовуються дорогi методики або обладнання. Блок формується з бетону, в якому замiсть гранiтного щебеню в якостi наповнювача використовується. По мiцностi i довговiчностiобетон цiлком порiвнянний з цеглою. Мається на увазi, звичайно, якiснийобетон, тому як часто стали зустрiчатися випадки пiдпiльного випуску такого матерiалу дуже поганої якостi. Ще й тому, що технологiя виготовлення дає можливiсть отримуватиобетон мало не в домашнiх умовах. Такi «пiдпiльнi» блоки вiдрiзняються вiд вироблених на заводi за формою i розмiрами, а також щiльнiстю змiстуу в бетонi. Найкраща щiльнiсть для якiсного блоку складає приблизно 1000 кг / м3. Розмiр блоку, виробленого на заводi, становить приблизно 20х20х40.

- Якщо в сенсi надiйностiобетон практично вiдповiдає цеглi, але от щiльнiсть його набагато менше, а значить, стiни з такого матерiалу не так добре зберiгають тепло. При будiвництвi будинкiв зобетонних блокiв обов'язкове додаткова теплоiзоляцiя iз зовнiшнього боку. Завдяки теплоiзоляцiї не потрiбно ставити товстi стiни - конструкцiя зобетонних блокiв виходить iстотно легше, нiж iз цегли. А ось зсередини теплоiзоляцiю краще не органiзовувати, оскiльки це здатне привести до скупчення вологи на поверхнi стiн пiд теплоiзоляцiйним матерiалом. В якостi теплоiзоляцiї зовнi найчастiше використовують блоки з пiнопласту або мiнвату.

- А крiм усього перерахованого, у керамзiтобетонного блоку наявна одне особливе гiднiсть, вживане на побутовому рiвнi (слухайте, жiнки!) - З ним можна забивати цвяхи безпосередньо в поверхню стiни. І нiяких тобi дрилiв, свердел, дюбелiв, саморiзiв i решти Забив гвоздик - повiсив картину. Клас.

- Таким чином, такий матерiал, якобетон, дещо в чому поступається цеглi за своїми експлуатацiйними властивостями, але явно перемагає в цiнi питання. Спiввiдношення цiна-якiсть в даному випадку є оптимальним.
4-09-2017, 15:57
177 просмотров
[/group]