» » Переваги металопластикових вiкон »Економiка та будiвництво

Переваги металопластикових вiкон »Економiка та будiвництво

Переваги металопластикових вiкон »Економiка та будiвництво

Ще зовсiм недавно в будинках для збереження тепла використовували двох- або трехстекольних конструкцiї з великими повiтряними просторами. Зараз найбiльш поширенi металопластиковi склопакети.
Вони набагато зручнiше для застосування. Склопакети складаються з двох або бiльше стекол, якi герметично з'єднанi по контуру i роздiленi прошарками з сухого повiтря або iнертних газiв.
Основою для вiкна служить дистанцiйна рамка з алюмiнiю, оцинкованої сталi та пластику. Рамка з пластику є бiльш кращою. Структура самого металопластикового вiкна - це сама дистанцiйна рамка, що представляє собою порожню конструкцiю зi спецiальними отворами, усерединi якої мiститься осушувач, а потiм склопакет. Осушувач сприяє швидкому всмоктуванню навiть невеликої кiлькостi води в просторi мiж склом. Це допомагає уникнути запотiвання i випадання роси в зимовий час. Подивитися можна за посиланням вище.
Одним з основних переваг металопластикових вiкон є їх низька теплопровiднiсть (в 27 разiв нижче, нiж у скла), яка досягається завдяки сухому повiтрю, що є хорошим теплоiзолятором. Цi вiкна, до того ж, володiють прекрасними звукоiзоляцiйнi властивостi.
Для полiпшення цих показникiв простiр мiж стеклами заповнюють iнертними газами. Найчастiше - це аргон i криптон, отриманi вiддiленням вiд зрiдженого повiтря.
Якiснi склопакети виготовляють за принципом подвiйної герметизацiї. В якостi первинного герметика використовується бутил, здатний щодо iнших краще чинити опiр проникненню водяної пари. Потiм iз зовнiшнього боку застосовують полiсульфiд, силiконовi i полiуретановi маси, якi надають конструкцiї не тiльки мiцнiсть, але i можливiсть перемiщення, спричиненої змiною температур i тискiв.
Варто також вiдзначити, що при всiх своїх перевагах, металопластиковi вiкна вiдрiзняються i дуже демократичними цiнами. Вартiсть їх варiюється залежно вiд кiлькостi стекол в склопакетi i якостi їх виготовлення, а також якостi виготовлення дистанцiйнiй рами.
28-09-2018, 19:54
212 просмотров
[/group]