» » Перепланування квартир »Економiка та будiвництво

Перепланування квартир »Економiка та будiвництво

Перепланування квартир »Економiка та будiвництво

Інодi прагнення до змiни обстановки тягне за собою не просто змiну iнтер'єру, але ще й перепланування житла. Ця процедура може бути викликана i iншими обставинами: наприклад, значне поповнення в сiм'ї або необхiднiсть облаштувати робочий кабiнет.
І ось тут починаються серйознi проблеми. Адже одного бажання щось перепланувати в квартирi (особливо малогабаритної) просто не достатньо. І не важливо, в якому напрямку буде здiйснюватися ваша iдея: або ви будете дiлити територiю на зони за допомогою додаткових перегородок, або, навпаки, зносити наявнi стiни. Масивнi - надiйний захист цiнностей вiд грабiжникiв.
Не маючи достатньо квалiфiкованої пiдготовки, без знання того, що можна ламати i де можна добудовувати, ви ризикуєте пiддати небезпецi не тiльки себе i членiв своєї сiм'ї, але i проживають у вашому будинку сусiдiв. Адже спочатку будiвлю забудовувався з урахуванням всiх технiчних i ергономiчних характеристик, що забезпечують достатню мiцнiсть будови.
Тому, перш нiж вирiшуватися на такий серйозний крок, необхiдно заручитися згодою мiсцевої архiтектурної влади. Фахiвцi даної установи прорахують можливiсть ризику руйнування i, або дадуть «добро» на перепланування, або «зарубають» вашу iдею «на коренi».
Самовiльно ж займатися переплануванням квартири - великий ризик, наслiдком якого може стати руйнування деяких конструкцiй будинку. А це, в свою чергу, може призвести не тiльки до серйозного штрафу, але навiть до кримiнальної вiдповiдальностi.
Щоб спокiйно займатися переплануванням, отримаєте на руки узгоджений певними вiдомствами проект, а також дозвiл держадмiнiстрацiї.
Але це не означає, що будь-яка ваша забаганка буде узаконена. Нiхто не дозволить розбирати зовнiшнi стiни, об'єднуючи лоджiю або балкон iз сумiжною кiмнатою, або робити якiсь прорiзи в несучих стiнах. Також навряд чи отримаєте згоду на розширення санiтарної зони квартири за рахунок житлових кiмнат.
Добившись же дозволу на iншi види перепланувань, можете приступати до робiт iз залученням будiвельних фахiвцiв. Пiсля закiнчення робiт не забудьте внести коректування в технiчний паспорт. В iншому випадку у вас в подальшому можуть виникнути проблеми, якщо ви вирiшите продати квартиру (подарувати або залишити у спадок).
26-11-2018, 15:14
158 просмотров
[/group]