» » Про гiпсокартону »Все про будiвництво та ремонт

Про гiпсокартону »Все про будiвництво та ремонт

Не знаю, без якого матерiалу не можете обiйтися при проведеннi ремонтно-будiвельних робiт, а от я точно не можу без гiпсокартону.
А в нашi днi все частiше при зведеннi та ремонтi будiвель люди думають не тiльки про привабливiсть i затишку, але i про екологiчнiсть використовуваних будiвельних матерiалiв. І гiпсокартон в цьому вiдношеннi зарекомендував себе виключно з позитивного боку.
Про гiпсокартону »Все про будiвництво та ремонт
Гiпсокартон представляє з себе лист, покритий зверху картоном, внутрiшня частина якого заповнена гiпсом (близько).

При застосуваннi гiпсокартону використовують два способи - це приклеювання листiв i крiплення їх за допомогою шурупiв. Зазвичай, вiдстань мiж листами залишають 4 мм, далi здiйснюють шпаклiвку швiв або заклеюють спецiальною стрiчкою (серпянкой).

Вибираючи даний матерiал, виграє у багатьох вiдношеннях, оскiльки вiн багатофункцiональний i технологiчно досконалий при застосуваннi в порiвняннi з iншими сучасними будiвельними матерiалами.

Перше - гiпсокартон виробляється в зручних аркушах, геометрiя яких варiює в рiзних формах.

По-друге, характеризується пiдвищеною вогнетривкої силою.

По-третє, володiючи рiвною облицювальної поверхнею, гiпсокартон знайшов широке застосування при вирiвнюваннi нерiвних поверхонь стiн i стель.

По-четверте, гiпсокартон екологiчно безпечний i не шкiдливий. Вiн не має запаху.

П'яте - вiн здатний «дихати», внаслiдок цього в примiщеннi пiдтримується нормальна вологiсть, створюючи тим самим здорову атмосферу. Крiм цього, вiн може вбирати вологу i видiляти її, коли в примiщеннi низький рiвень вмiсту вологи.

Шосте цей будматерiал представляє широкi можливостi для втiлення будь-яких iдей для обробки примiщення: це i багаторiвнева стеля з пiдсвiчуванням, i перегородки, i рiзна декорацiя iнтер'єру у виглядi поличок i нестандартної форми фiгурних отворiв.

Сьоме - володiючи невеликою вагою i простотою в експлуатацiї, гiпсокартон надає можливiсть швидко i якiсно робити обробку.

По-восьме, гiпсокартон має властивiсть звукоiзоляцiї.

Використовуючи гiпсокартон при виконаннi будiвельних робiт, ви робить правильний вибiр, оскiльки з ним ви втiлити в життя найсмiливiшi iдеї i створите навколо себе зручнiсть i красу без шкоди для здоров'я i навколишнього середовища.
7-12-2017, 10:59
175 просмотров
[/group]