» » Трохи про розчини »Все про будiвництво та ремонт

Трохи про розчини »Все про будiвництво та ремонт

Розчини необхiднi в кам'яної i цегляної кладках, при штукатурних i пiчних роботах.
- Їх готують з одного або двох в'яжучих матерiалiв з додаванням однiєї або сумiшi заповнювачiв. В'яжучими матерiалами можуть бути глина, вапно, цемент, гiпс. Заповнювачами - пiсок, дрiбний шлак, дрiбна пемза, тирса, камiнь i т.д.
Глиняний розчин
- Його роблять з ретельно перемiшаних глини, пiску i води. Склад розчину залежить вiд жирностi глини: зазвичай на одну частину глини беруть вiд 2 до 4 частин пiску. Води додають стiльки, щоб отримати розчин потрiбної густоти, тоесть за смаком. Для пiдвищеної мiцностi в розчин додають цемент. Розчин при спiввiдношеннi 1: 2 i 1: 4 застосовують тiльки для наземної кладки. Застосовується для кладки печей, використовується в перебiгу 1,5-2 години.
Вапняно-пiщаний розчин Трохи про розчини »Все про будiвництво та ремонт
- Готують його з вапняного тесту або меленої негашеного вапна i пiску. Вапняне тiсто розмiшують з пiском, додають по потребi воду i все енто перемiшують до однорiдного стану. Залежно вiд жирностi вапна на 1 частина вапняного тесту додають вiд 2 до 5 частин пiску. Цим розчином штукатурять кам'янi та цеглянi поверхнi, непiдвладнi дiї вологи. Застосовується розчин протягом однiєї години.
Вапняно-глиняний розчин
- На одну частину вапна додають вiд 0,3 до 0,4 частин глини i вiд 3 до 5 частин пiску.
- Вапно спочатку перемiшують з глиною, потiм додають пiсок, розводять водою i процiджують через сито. Застосовується розчин для кладки печей i штукатурення поверхонь, використовується в перебiгу 1,5-2 годин.
Цементно-вапняний розчин
- Готують з цементу, вапняного тесту й пiску. Вапняне тiсто розводять водою до густоти молока i процiджують через дрiбне сито. З цементу i пiску готують суху сумiш, заливають її вапняним молоком i ретельно перемiшують. На одну частину цементу додають 1-2 частини вапна i 6-9 частин пiску.
- Застосовують даний розчин для кам'яних робiт, штукатурення зовнiшнiх поверхонь цоколiв, карнизiв i iнших зволожуваних частин будiвель. Розчин використовують протягом однiєї години з моменту виготовлення. Трохи про розчини »Все про будiвництво та ремонт
Цементно-пiщаний розчин
- Його замiшують з цементу i пiску. Попередньо готують суху сумiш, причому на одну частину цементу можна брати вiд 2,5 до 6 частин пiску. Суху сумiш зачиняють водою, перемiшують i використовують протягом 1-1,5 годин.
- Цементнi розчини найчастiше вживають для кладки фундаментiв та iнших конструкцiй, якi находяться на рiвнi нижче залягання грунтових вод.
- Розчин складу 1: 2 -3 застосовують для обробки зовнiшнiх поверхонь фасадiв будiвель i внутрiшнiх поверхонь стiн, що пiддаються впливу вологи. Застосовують такий розчин протягом однiєї години або можна трохи перемiшувати i пiдливати воду.
Вапняно-гiпсовий розчин
- Склад 1: 2-5 (на одну частину гiпсу 2-5 частин вапняного розчину). Спочатку гiпс заливають водою до сметанообразного стану i перемiшують, потiм додають вапняний розчин i гiпс до потрiбної консистенцiї. Застосовують розчин для штукатурення внутрiшнiх дерев'яних, цегельних i кам'яних конструкцiй протягом 5-7 хвилин.
15-08-2017, 11:14
141 просмотров
[/group]