» » Перепланування квартири »Економiка та будiвництво

Перепланування квартири »Економiка та будiвництво

Перепланування квартири »Економiка та будiвництво

Сьогоднi в блокових будинках стало дуже популярним об'єднувати кiмнати з балконом, а у кого є можливiсть i з лоджiєю. Однак при цьому виникають двi дуже серйознi проблеми, якi стали гальмом для багатьох охочих. Насамперед, це стосується санiтарних норм, якi забороняють об'єднувати кiмнату i балконний примiщення. Для вирiшення такої проблеми, деякi компанiї, пропонують вирiшити завдання за допомогою установки вiтражiв.

Іншою проблемою є опалення. Вона виникла тому, що в бiльшостi будинкiв, що мають типову планування, батареї встановленi таким чином, що якщо провести об'єднання кiмнати i балкона, то доведеться замiнити i конфiгурацiю опалювальної системи. Для цього потрiбно узгодження з рiзними iнстанцiями, оскiльки такi роботи будуть пов'язанi як мiнiмум, з виключенням стояка. У зв'язку з такими складнощами, такi заходи найкраще робити в лiтнi мiсяцi. У цегляних будинках i в «сталiнках» таке перепланування взагалi неможлива.

Правильно спроектований проект, де врахована перепланування, не стосується порушення комунiкацiй, але бувають випадки, коли вiд цього нiкуди не дiтися. Наприклад, коли дизайн стоїть на першому мiсцi, або вам потрiбна зробити розширений санвузол.

Треба зауважити, що в останньому випадку буде порушено електрика i водопостачання. У кожнiй з цих ситуацiй, необхiдно попередньо поговорити з виконавцем i його компанiєю. Чи зможуть вони виконати якiсно роботу з комунiкацiями, так як не всi з фiрми здатнi квалiфiковано налагодити електрика та водогiн.

В усередненому виглядi, оцiночна вартiсть електрифiкацiї переробленого санвузла, пiдключення та вiдновлення подачi води в переставленими ванну, туалет i умивальник досягає 500-800 доларiв. Інженерний проект електрифiкацiї всiєї квартири пiсля проведеного перепланування коштує чотири долари за квадратний метр.

Сучасна медицина дозволяє iмплантувати вiдразу кiлька зубiв так, що їх буде не вiдрiзнити вiд натуральних, - доступна по грошах процедура.
31-12-2018, 00:07
818 просмотров
[/group]