» » Акустичний натяжна стеля »Економiка та будiвництво

Акустичний натяжна стеля »Економiка та будiвництво

Акустичний натяжна стеля »Економiка та будiвництво

У багатьох з нас будинки побудованi зовсiм недавно. Параметри звукоiзоляцiї будь-якого примiщення закладаються пiд час проектування будiвель. Пол столiття тому технiчнi вимоги, що стосуються звукоiзоляцiї були зовсiм iншими.

У наш час дуже багато сучасних технологiй, якi здатнi зменшити рiвень шуму в будiвлi. Досить економiчним i ефективним способом є застосування акустичних стель.

Вiдмiнна звукоiзоляцiя будiвлi, де змонтованi акустичнi натяжнi стелi, виходить у зв'язку iз застосуванням спецiального стельового полотна, що має мiкроперфорацiю. За своїм зовнiшнiм виглядом акустична стеля абсолютно не вiдрiзняється вiд будь-якого натяжної стелi. Вiдмiнностi полягають у властивостях. Мiкроперфорацiя це проколи високої щiльностi, якi не можна помiтити неозброєним поглядом.

Дана акустична технологiя може забезпечити комфортне проживання, як в мiськiй квартирi, так i в сучасному офiсi. За допомогою спецiальних стель можна легко прибрати в будiвлi вiдлуння, а також полiпшити акустику.

Пiсля монтажу акустичних стель, було вiдмiчено, що коефiцiєнт звукопроникностi у багато разiв вище будiвельних норм нашої країни, що дає можливiсть остаточно позбутися вiд стороннiх шумiв. Додатково до всього, застосування сучасних технологiй, дозволяє застосовувати мiкроперфорацiю такого стельового полотна спiльно з iншими шумоiзолюючими матерiалами, в результатi звукоiзоляцiя стає майже iдеальною.

Хотiлося б звернути увагу, на те, що багатьма виробниками для досягнення найкращого акустичного ефекту, пiд час установки пропонуються додатковi звукопоглинальнi плити, зробленi з мiнеральної вати. Ця додаткова звукоiзоляцiя необхiдна в ситуацiях, де спостерiгається пiдвищена галасливiсть, наприклад в музичних школах, концертних залах i так далi.

Використання акустичних натяжних стель iстотно покращує акустику будь-якого примiщення, допомагаючи створити, створюючи комфортну обстановку.

Ну i, звичайно, стiни, пiдлога, а також дверi повиннi вiдповiдати високим акустичним властивостям такої стелi, оскiльки саме повна звкоiзоляцiя примiщення дає хороший результат. Наприклад, тут можна знайти непоганi дверi за доступною цiною.
24-11-2017, 22:37
142 просмотров
[/group]