» » Вибiр лаку для паркету »Економiка та будiвництво

Вибiр лаку для паркету »Економiка та будiвництво

Вибiр лаку для паркету »Економiка та будiвництво
При виборi лаку для паркету слiд виходити з вiдповiдностi його технiчних характеристик, зазвичай приводяться в описi, призначенням примiщення i очiкуваної навантаженнi на паркет. Лаки розрiзняються за технологiчними властивостями, за хiмiчним складом, за ступенем блиску, по опiрностi робочим навантаженням, по екологiчностi. Існує п'ять основних груп лакiв, що розрiзняються за хiмiчним складом. Водорозчиннi лаки, як правило, є дисперсiями, тобто рiвномiрно розподiленими у водi крапельками сполучного. При нанесеннi на дерев'яну поверхню вони демонструють хорошi адгезiйнi характеристики, утворюючи в'язкоеластичний плiвку. Такi лаки негорючi i створюють дуже низьку концентрацiю парiв у повiтрi пiд час нанесення. Основний недолiк - низька зносостiйкiсть. Лаки на основi штучних масляних смол виготовляються з вироблюваних з деревного або лляної олiї алкiдних смол. Цi лаки глибоко проникають у деревину. У них вiдсутнi клеять, так що при затiкання в зазори мiж планками паркету цi планки не склеюються. Зносостiйкiсть алкiдних лакiв невелика. Безводним полiуретановим лакам притаманнi виключно високi адгезiйнi властивостi. Вони створюють в'язкоеластичний лакову плiвку, яка має пiдвищену стiйкiсть до впливу хiмiкалiй. Лаки кислотного затвердiння рекомендуються до використання в мiсцях, де особливi вимоги пред'являються до мiцностi покриттiв. Кислотно-отверждающей лакам властива низька чутливiсть до вологостi повiтря i перепадiв температур. Ґрунтувальнi лаки застосовують у тих випадках, коли необхiдно запобiгти попаданню на поверхню планок водного залишку, через якого пiднiмаються ворсинки дерева. Ґрунтувальнi лаки допомагають досягти необхiдної колiрної тональностi.

Що дає ? Звичайно ж збiльшення продуктивностi та якостi роботи. Програми пiдвищення квалiфiкацiї пiдбираються виходячи з спецiалiзацiї, докладнiше читаємо перейшовши за посиланням вище.
6-01-2018, 23:49
151 просмотров
[/group]