Дах i її види »Економiка та будiвництво

Дах i її види »Економiка та будiвництво
Дах - один з найважливiших елементiв будiвлi. Якомога бiльше уваги, при зведеннi будинкiв, придiляється саме їй. В даний час конструкцiї даху радують своєю рiзноманiтнiстю. Дах для дому - це те ж саме, що i , якщо залишити човен на розтерзання негативних факторiв навколишнього середовища, то в пiдсумку замiсть човна через пару рокiв ви будете мати iржаве корито. Те ж i з будинком, якiсна покрiвля - запорука його довговiчностi i безпроблемної експлуатацiї.
Сучаснi дахи класифiкують за кiлькома параметрами, серед яких: матерiал виготовлення, конструкцiя i її зовнiшнiй вигляд. Залежно вiд цих параметрiв формуються технологiчнi та технiчнi властивостi даху. Найбiльш вiдповiдний для себе варiант можна пiдiбрати, дiзнавшись про основнi види iснуючих дахiв.
Залежно вiд матерiалу виготовлення даху пiдроздiляються на конструкцiї з металочерепицi, шиферу, мiстичних i рулонних матерiалiв, з профлиста, мiдi, черепицi або м'якої черепицi, мiдi i так далi.
Конструктивно даху дiляться на двi групи - скатнi i плоскi. Слiд знати, що абсолютно плоских дахiв не iснує. Атмосфернi опади на рiвнiй поверхнi скупчуються i призводять до псування покрiвлi. Плоский дах повинна мати ухил не менше 3-х вiдсоткiв. Ухил скатних дахiв починається вiд 20 - i вiдсоткiв.
Індивiдуальне будiвництво передбачає даху скатнi i пологоскатние.
За конструктивним рiшенням дах може бути з горищем або без неї.
За умовами експлуатацiї - експлуатованi або нi.
За формою розрiзняють - односхилi даху, найчастiше використовуються в будiвництвi господарських будiвель, веранд.
Двосхилий дах - класична конструкцiя.
Шатровий дах - трикутник, що сходиться в однiй точцi. Звичайно застосовується для будiвель у формi рiвностороннього багатокутника або квадрата.
Вальмовий дах - чотирьохсхила, з двома торцями i трапецiями. Існує рiзновид - полувальмовая киша.
Багатощипцевi дах влаштовують в будiвлях складної форми. При виконаннi покрiвельних робiт потрiбна висока квалiфiкацiя фахiвцiв.
Мансарднi дахи - збiльшують обсяг горищного примiщення. У сучасному будiвництвi стають все бiльш популярними.
Конiчнi i купольнi дахи застосовують для будiвель кругового обриси.
18-08-2017, 03:57
167 просмотров
[/group]