купити дверi Рада

купити дверi Рада


Як показує практика, бiльшiсть людей при покупцi дверей для свого будинку або квартири бiльше звертають увагу на дизайн, цiну i забарвлення. І менш на мiцнiсть i практичнiсть. У бiльшостi випадкiв досить дорогий ремонт будинку або квартири закiнчується установкою яскравих i дешевих дверей.

Що ж необхiдно знати перед придбанням дверi?

Всi знають, що найпрестижнiшi i мiцнi дверi виготовляють з масиву елiтних, тому досить дорогих порiд дерев. Купiвля таких дверей обiйдеться вам, можливо, в кiлька тисяч доларiв.

Однак на ринку цiлком можна пiдiбрати внутрiшнi дерев'янi дверi масового виробництва, якi цiлком здатнi задовольнити всi вашi до них вимоги. Можна i бути впевненим в якостi i надiйностi дверей.

По-перше, кожен елемент комплекту дверей повинен бути досить високої якостi: правильно просушена деревина, вищої марки лак, фiрмовi лиштви. Цi складовi дозволять дверної конструкцiї мати хорошу симетричнiсть i стiйкiсть.

По-друге, натуральний або декоративний шпон повинен щiльно i якiсно прилягти до основи. Це дозволяє зробити технологiя, обладнання та досвiд виробника. Наприклад, шпон дуба не завжди добре клеїться до берези або сосни. Однак не всi це знають.

По-третє, термоiзоляцiя i звукоiзоляцiя повиннi вiдповiдати iснуючим нормативним вимогам. Це залежить вiд заповнення щитових полотен спецiальним матерiалом. Таке заповнення, бажано, повинно бути повним. Якщо все ж щитовi полотна мають стiльникове заповнення, то чим менше розмiр стiльникових осередкiв, тим вище iзоляцiя дверi вiд зовнiшнiх шумiв.

По-четверте, для того, щоб дверi не пропускали не тiльки холод i шум, а й непотрiбнi запахи необхiдно встановити ущiльнювач з м'якого матерiалу.

По-п'яте, краще, якщо установку дверi будуть виробляти професiонали, якi мають у цiй справi великий досвiд. Якщо все ж ви вирiшили зробити ремонт самостiйно, то пiдiйдiть до цього питання досить серйозно, оскiльки дверi повинна прослужити вам не один день, i навiть рiк.
20-07-2018, 04:10
213 просмотров
[/group]