» » Чим кориснi шпалери пiд фарбування »Економiка та будiвництво

Чим кориснi шпалери пiд фарбування »Економiка та будiвництво

Чим кориснi шпалери пiд фарбування »Економiка та будiвництво
Шпалери пiд фарбування - це вiдмiнний метод швидко i недорого освiжити кiмнату, причому не один раз, оскiльки вiн дає можливiсть перефарбовувати стiни багато разiв. Такi шпалери бувають декiлькох видiв.
Найпопулярнiшим видом шпалер пiд фарбування є одно-, дво- i тришаровi паперовi шпалери. Виготовляють їх з рiзними структурами нефарбованої поверхнi, якi просоченi спецiальним водовiдштовхувальним розчином.
Використання таких шпалер дає можливiсть приховати недолiки поверхнi стiни, маленькi нерiвностi i трiщини. Залежно вiд щiльностi шпалер кiлькiсть фарбувань варiюється вiд 5 до 15.
По фактурi поверхнi шпалери пiд фарбування подiляють на: грубоволокнистi i структурнi. Вони також можуть вже бути пофарбованими з заводу, з можливiстю неодноразової перефарбовування надалi.
Вологостiйкiсть покриттiв залежить лише вiд якостi фарби, якою вони покриваються зверху.
Вiнiловi шпалери також можуть бути використанi пiд фарбування. Цi шпалери мають основу з паперу або флiзелiну, на яку наноситься спiнений вiнiл.
Флiзелiнова основа iстотно полегшує роботу, адже такi шпалери клеяться вiдразу на намазаний клеєм стiну. Зносостiйкiсть їх нижче, нiж флiзелiнових, але, вони виграють завдяки кiлькостi декоративних обробок.
Бамбуковi шпалери виробляють зi структурованого флiзелiну. Вони є досить технологiчним методом обробки, якi iмiтують рельєфну штукатурку. Зовнi вони дуже схожi на вiнiловi, але бiльшою мiрою володiють еластичнiстю i зносостiйкiстю, тоесть в випадки проминання або подряпини, на них не залишиться жодного слiду.
Новим видом шпалер пiд фарбування є шпалери з склотканини, якi називають скловолокнистими. Головним їх вiдмiннiстю є вогнестiйкiсть, мiцнiсть, довговiчнiсть. Цi шпалери не потрiбно знiмати зi стiни при замiнi, вони служать додатковим армуючим шаром.

Звернiть увагу на , сьогоднi до обробки квартир пред'являються новi вимоги, якi повиннi вiдповiдати побажанням замовникiв, тому засуджуваний в цiй статтi предмет-шпалери пiд фарбування-унiверсальний варiант обробки стiн.
30-12-2018, 09:52
734 просмотров
[/group]