» » Свердлiння дверного полотна пiд око »Економiка та будiвництво

Свердлiння дверного полотна пiд око »Економiка та будiвництво

Свердлiння дверного полотна пiд око »Економiка та будiвництво
Ви вирiшили встановити в своїх дверей вiчко. Для цього вам знадобиться центрове свердло, що застосовується для крiзних отворiв, виконуваних поперек волокон деревини. У конструктивному планi центрове свердло являє собою металевий стрижень, що має на кiнцi рiжучу частину. Остання складається з вiстря, направляє рух свердла, пiдрiзачами i леза.
Працювати центровим свердлом потрiбно тiльки в одну сторону, при цьому намагаючись робити невеликий натиск, так як дане свердло має погану внедряемостью в деревину.
Щоб центрове свердло добре врiзалося в деревину, а не рвало її, його необхiдно правильно заточити. Заточку починають з внутрiшньої сторони рiзальної крайки. Вiд якостi заточування свердла залежать точнiсть свердлiння та чистота оброблюваного отвору.
Так як центрове свердло не розраховане на свердлiння глибоких отворiв (погана вибрасиваемость стружки), наскрiзний отвiр в дверi пiд установку вiчка слiд робити з двох сторiн дверної поверхнi. А для цього необхiдно буде зробити точну розмiтку на обох сторонах дверей.
Якщо товщина дверей дозволяє провести одностороннє свердлiння наскрiзного отвору пiд вiчко, пiд кiнець свердлiння слiд послабити натиск на рiзальний iнструмент. В iншому випадку при виходi свердла назовнi (iз зворотного боку дверей) на поверхнi можуть утворитися сколи, або вiдiйдуть волокна деревини.
Для зручностi роботи по деревинi центрове свердло найкраще закрiпити в коловоротi. Але при роботi даним iнструментом потрiбно мати певнi навички. По-перше, iнструмент слiд тримати чiтко перпендикулярно поверхнi дверного полотна. Якщо вашi дверi багатошарова, в процесi свердлiння центр може змiститися в сторону. Тому, роблячи розмiтку центру майбутнього отвору, поглибте його злегка кернером, цвяхом або шилом.
Так як швидкiсть обертання коловороту невелика, навiть при добре заточеним свердлi поверхню отриманого отвору буде не достатньо гладкою. Але це вже витрати виробництва, яких при ручному свердлiннi не уникнути.

А пiдiбрати вiдповiдний варiант i можна перейшовши за посиланням вище.
17-02-2018, 18:47
152 просмотров
[/group]