розмiри кiмнати »Економiка та будiвництво

Взагалi ж розмiри кiмнати краще робити бiльше тих, якi обумовлюються потрiбним обсягом повiтря. Особливо це важливо, якщо спальня є ще й мiсцем перебування членiв сiмейства днем. В останньому випадку, вже заради зручної установки бiльшої кiлькостi рiзної необхiдних меблiв, доводиться значно збiльшити примiщення, розраховуючи вiд 30 до 40 кубометрiв на кожного дорослого i половину цього обсягу для малолiтнього.

Отримуванi таким чином в одному i iншому. випадку розмiри статi ледь тiльки допускають необхiдну меблювання спальнi, навiть при найбiльш вигiдним розташуваннi вiкон, дверей i печi в примiщеннi. При збiльшеною же висотi кiмнати i тому ж крайньому кiлькостi повiтря, площа пiдлоги є вже недостатньою для розмiщення потрiбної меблiв, i доводиться в такому випадку збiльшувати горизонтальнi розмiри примiщення, a в мiсцi з тим i його обсяг.

Таким чином, можна сказати, що необхiдне в спальнi кiлькiсть повiтря вже при середнiй кiмнатнiй висотi забезпечується потребою належної обстановки цього примiщення i є достатнiм, якщо є можливiсть зручно розставити меблi, потрiбну для вiдповiдного числа мешканцiв. Такий меблями, необхiдною для середнього вжитку, слiд вважати по одному лiжку з нiчним столиком на кожну людину, умивальник, один або двi шафи для бiлизни та одягу, комод або туалет, столик i кiлька стiльцiв. Само собою зрозумiло, що для установки цiєю частиною великої меблiв потрiбна придатна форма плану спальнi i достатня стiнна площа, чому i слiд при самому проектуваннi звертати увагу на зручне розподiл вiкон, дверей i печi, а також на вiдповiднi розмiри вiльних частин стiни.
9-10-2017, 02:39
418 просмотров
[/group]