» » Домашнiй iнтелект »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Домашнiй iнтелект »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Домашнiй iнтелект »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн «Розумний будинок», або smart-система, - це будiвля або примiщення, обладнане сенсорними датчиками, з яких iнформацiя надходить в загальну комп'ютерну систему.

У Росiї такi системи поки не дуже популярнi, в той час як у захiдних країнах вони набули широкого поширення ще наприкiнцi 1980-х. Подiбними системами нерiдко обладнають школи, офiси i навiть житловi будинки.

Економiї заради

Спочатку smart-системи створювалися заради економiї комунальних ресурсiв, якi в захiдних країнах дуже дорогi. Наприклад, одна з найпопулярнiших функцiй, яка використовується повсюдно в розвинених країнах, - це контроль освiтлення в загальних пiд'їздах. Свiтло включається i вимикається автоматично, реагуючи на присутнiсть людини.

Функцiї «розумного будинку» можна умовно роздiлити на базовi та додатковi. До базових функцiй можна вiднести управлiння освiтленням в примiщеннях, контроль над водопостачанням, каналiзацiєю та iншими iнженерними системами, а також захист вiд аварiйних ситуацiй. Треба сказати, що бiльшiсть європейцiв обмежуються саме цим основним набором функцiй.

«До додаткових функцiй можна вiднести все, що може прийти на розум замовнику», - вважають фахiвцi вiддiлу автоматизацiї житлових будiвель компанiї «ЕкоПрог». Система може керувати клiматом, жалюзi, мультимедiйними системами, домашнiм кiнотеатром, годувати тварин, контролювати поливання газонiв i чищення басейну, а також здiйснювати рiзнi охороннi функцiї. Наприклад, у власникiв приватних будинкiв великою популярнiстю користуються такi опцiї, як iмiтацiя гавкоту собаки або включення-виключення свiтла через певнi промiжки часу в рiзних кiмнатах, а також рух камер зовнiшнього спостереження.

Управлiння системою здiйснюється з загального пульта або з персональної сторiнки в Інтернетi. Втiм, тут теж все залежить вiд побажань клiєнта: «розумним будинком» можна управляти за допомогою супутникової або мобiльного зв'язку i навiть за допомогою SMS-повiдомлень.

Природно, кiлькiсть рiзних опцiй i додаткових пристроїв iстотно впливають на загальну вартiсть системи, проте основним критерiєм все ж є її рiзновид. Smart-системи пiдроздiляються на провiднi, безпровiднi i пiдключаються до iснуючих силових мереж напруги. Останнi - найдешевшi (вартiсть не перевищує $ 20 за кв. М), однак i найбiльш ненадiйнi. «Назвати цю технiкою« розумною »можна з великою натяжкою, - пояснили нам у компанiї« Інтелектуальний будинок ». - Функцiї цих систем обмежуються лише управлiнням навантаженнями ». Інакше кажучи, напруга до музичного центру «розумний дiм» подати може, а все iнше доведеться робити самому. Втiм, знайти того, хто встановить таку систему, теж досить складно: багато компанiй вiдмовилися вiд їх використання.

Найрозумнiшi

Бездротовi системи приблизно в 2-2,5 рази дорожче. В середньому їх вартiсть складе $ 50-70 за кв. м. Правда, i у цих систем є ряд iстотних недолiкiв: вiдсутнiсть зворотного зв'язку (звiт про виконання команд ви не отримаєте) i обмеження по потужностi в 315 ватiв. Крiм того, у цих систем часто виникають проблеми з «клiмат-контролем».

Найбiльш надiйнi i розумнi - дротянi системи. За якiстю до них практично немає нiяких нарiкань. Їх вартiсть варiюється вiд $ 80 до $ 150 за кв. м - в залежностi вiд кiлькостi функцiй i площi примiщення.

Зараз бiльше сотнi компанiй виробляють компоненти для «розумного будинку». Найпопулярнiшими у замовникiв виробниками smart-систем є нiмецький Siemens, американський Honeywell i швейцарський Sauter.

Однак, за даними компанiї «ЕкоПрог», в даний час на частку житла, обладнаного smart-системами, припадає не бiльше 10% вiд усього обсягу цього ринку, все iнше припадає на нежитловi примiщення, при цьому близько 70% - на дiловi центри та офiси .

За словами директора вiддiлення «Парк Тауерс» управлiння новобудов компанiї «Мiель-нерухомiсть» Кайдо Карма, до ринку вторинного житла «розумний дiм» ще не добрався. А первинний ринок мiської нерухомостi обмежується лише кiлькома елiтними житловими комплексами. Це клубний будинок «Чайка», «Пори року», «Коперник», «Золотi ключi», резиденцiя «Чистi Пруди», «Дворянське Гнiздо», Green Hills, Green Plaza, а також житловi будинки, розташованi за адресою: Молочний провулок, д. 1 i Фрунзенська набережна, д. 12. Звичайно, обладнати системою «розумний дiм» можна i окремо взяту квартиру, однак це буде набагато складнiше i дорожче.

Рекламуючи наявнiсть «розумного будинку» в замiських селищах, в бiльшостi випадкiв забудовник має на увазi не загальну систему, а можливiсть установки smart-системи в кожному конкретному котеджi. Втiм, селищ, де з єдиного диспетчерського пункту управляються всi iнженернi системи, поки зовсiм небагато, i всi вони знаходяться виключно на Рубльовцi.
Джерело: Портал Stroylist.ru
10-10-2017, 22:57
168 просмотров
[/group]