» » Види пiдвiсних стель »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Види пiдвiсних стель »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

При виконаннi ремонту в примiщеннi, крiм монтажу стiн i пiдлоги, найважливiшим моментом є пристрiй красивого стелi. Але крiм вiзуальних якостей, таких як краса, оригiнальнiсть форми, будь-якi види пiдвiсних стель мають масу практичних властивостей. Безпосередньо стелi складаються з пiдвiсної каркаса i фiнiшного матерiалу, панелей.


Види пiдвiсних стель »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Практичнi властивостi пiдвiсної стелi

Зокрема, до корисних функцiй пiдвiсної стелi можна вiднести такi речi:


• Можливiсть приховати проведенi комунiкацiї, незалежно вiд їх товщини, метражу. При цьому, як правило, залишається мiсце для ревiзiї окремих мiсць в комунiкацiях.
• Будь пiдвiсна стеля, включає в себе можливiсть монтажу складної пiдсвiчування, як точкового, так i модульного типу. бувають рiзної форми, розмiрiв i можуть вбудовуватися як всередину стелi, так i виступати з нього. Модульнi джерела свiтла, рiвнi за своїми розмiрами, розмiром фiнiшних панелей. Крiм того, при монтажi багаторiвневих пiдвiсних стель, в якостi декоративного пiдсвiчування можуть застосовуватися свiтловi шнури.
• Практично будь стелю, до початку його ремонту має досить великi перепади в горизонтальному рiвнi. Пiдвiсна стеля, такий недолiк прекрасно приховає.
• У такi стелi з легкiстю i без порушення красивого виду, з легкiстю можна вбудовувати системи пожежогасiння, вентиляцiйнi решiтки.
• Покращення акустичних властивостей i теплоiзоляцiйних характеристик.
• Якщо чорновi стелi складаються не з плит перекриття, а з матерiалiв старого зразка, таких як глина, вапно, дерево i т.п. то вони досить важко пiддаються обробцi, обштукатурюванню, нанесенню шпаклiвки, фарбування. У таких випадках, абсолютно всi види пiдвiсних стель здатнi виправити ситуацiю.


Основнi види пiдвiсних стель

Найбiльш використовуванi в наш час системи пiдвiсних стель, досить рiзнi як зовнiшнiми характеристиками i виглядом, так i в рекомендацiях застосування.


Рейковий металевий стеля, складається з рейкового каркаса, на який нашитi металевi листи. Такi стелi застосовувалися для обшивки коридорiв, пiдсобних примiщень, але з появою бiльш практичних матерiалiв, втратили свою актуальнiсть, оскiльки мають пiдвищений рiвень корозiї, а значить, погано переносять вологiсть у примiщеннi. Та й крiм того, такий вид стелi недостатньо добре прилягає до стiни, утворює щiлини, на ньому часто видно конденсат.


Стеля з пластикових панелей, якi зафiксованi на рейковому каркасi, можна монтувати в будь-яких типах примiщень. Панелi не гниють, мiнiмально втрачають зовнiшнiй вигляд з плином часу, мiж ними досить щiльнi шви, iнодi майже невидимi. Крiм того, панелi мають гарне рiзноманiтнiсть кольору i можуть пiдлаштуватися пiд будь-який iнтер'єр. А при монтажi у ванних кiмнатах, санвузлах, стелi з пластика не схильнi до дiї вологи.


Стеля складається з металевого каркаса, пiдвiшеного на спецiальнi пiдвiси, якi мають властивiсть опускати рiвень горизонту до будь-якої бажаної позначки, з вставкою в осередки каркаса легких i мiцних картриджiв, називається армстронг. Даний вид стелi широко застосовується в офiсних примiщеннях, лiкарнях, магазинах i т.д. Завдяки своїй вiдносно невеликiй вартостi, можливостi дуже швидкого монтажу, приємною забарвленням i фактурою, став дуже популярним елементом iнтер'єру.


Гiпсокартоннi конструкцiї, можуть використовуватися практично у всiх примiщеннях. Мають властивiсть приймати будь-яку форму, широкi можливостi прийомiв з освiтленням, i вiдносно недовгий монтаж, дозволили стати основним матерiалом, застосовуваним в квартирних ремонтах, з оригiнальним дизайном.


І бiльш дорогий представник пiдвiсних стель. , це розтягується, по рейкам, якi розташованi по периметру примiщення, спецiальний матерiал. Основна перевага, це гарний, зовнiшнiй вигляд, з можливiстю складної пiдсвiчування.


Завдяки широкому вибору пiдвiсних конструкцiй для стелi, сьогоднi кожен може вибрати систему на будь-який гаманець i смак.

5-03-2018, 03:03
188 просмотров
[/group]