» » Технологiя фарбування стелi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Технологiя фарбування стелi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Найпопулярнiший вид фiнiшної обробки стелi, це його фарбування. При цьому, сама технологiя фарбування стелi не завжди однакова, але все одно достатньо проста. А значить, процедура доступна кожному, навiть без наявностi певного досвiду.


Технологiя фарбування стелi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Переваги та недолiки фарбування стелi

Звичайно, важлива перевага фарбування стелi, перед iншим видом обробки, це здатнiсть не змiнювати рiвень стелi. Що в квартирах старого типу, в яких досить низькi стелi дуже актуально. Крiм того, фарбування займає дуже мало часу i досить необтяжлива для гаманця.


Однак є i суттєвi обмеження для такої технологiї обробки, якi полягають в тому, що стеля повинен бути , вирiвняний. Повиннi бути вiдсутнiм все сколи та трiщини, iнакше пiсля фарбування все це буде тiльки сильнiше видно. Проте вихiд є, якраз саме це i займає основний час i фiнанси при фарбуваннi стелi. Це пiдготовка пiдстави у виглядi нанесення шпаклiвки, i її шлiфування, пiсля висихання. Незалежно вiд того, з чого складається чорновий стелю (плити перекриття, гiпсокартоннi системи, шпалери) фарбу небажано наносити без застосування шпаклiвки.


Способи нанесення фарби на поверхню

Безпосередньо на поверхню фарба наноситься двома способами. Або краскопультом, або валиком i китицями. Кожен iз способiв має свої особливостi, дотримуючись яких можна отримати пристойну i красиву поверхню. Крiм того, якщо не враховувати цi особливостi, придбанi з досвiдом, можна докорiнно зiпсувати стелю.


Наприклад, фарбування розпилювачем, незалежно вiд типу фарби проводиться тiльки перед фiнiшною обробкою стiн. Так як майже неможливо, повнiстю замаскувати стiни i уберегти їх вiд забруднення.


У випадку, коли виконується технологiя фарбування стелi за допомогою валика i кистей, вступати можна по-рiзному. Як пiсля ремонту стiн, так i до нього. У зв'язку з тим, що валиком цiлком можливо фарбувати дуже акуратно, не забруднивши при цьому стiни або меблi.


Послiдовнiсть технологiї фарбування

Пiсля пiдготовки пiдстави, можна починати фарбувати. За допомогою валика для кутiв, потрiбно фарбувати кути. Де неможливо скористатися валиком, слiд застосувати кисть. Оптимальна довжина валика, це близько 20 см. При цьому смуги фарби, яка наноситься за один раз, краще робити шириною в 60-80 см. Роблячи нахлест кожним наступним шаром приблизно на 20 см. При такiй технологiї, лiнiї вiд краю валика i мiж старим i новим накатом, будуть невидимi. Сам же валик краще використовувати з ворсу - iнструмент з поролону важче контролювати.


Процес фарбування, краще всього почати вiд вiкна, поступово просуваючись до протилежного краю кiмнати. При цьому перший шар фарби, краще наносити поперек джерела свiтла, а вже другий вздовж нього. Рухи повиннi нагадувати зигзаг, а пiсля того, як валик «вiддасть» всю фарбу, його слiд провести по щойно пофарбованої смузi. Потрiбно це для того, що б уникнути скупчення крапель вiд зайвої фарби. Сухий валик розкачати такi мiсця або вбере в себе.


Для бiльшої мiцностi майбутнього шару фарби, поверхню фарбують у кiлька шарiв, при цьому фiнiшний шар рекомендується наносити чистим, новим валиком. Важливий момент. Кожен новий шар, допускається наносити тiльки на повнiстю висохлий, попереднiй шар.


Пiсля закiнчення всього процесу, краще не допускати протягiв в кiмнатi, що б свiжа фарба не зморщилася вiд вiтру. Якщо таке станеться, то крiм неприємного зовнiшнього вигляду, вона здатна вiдшаруватися вiд стiни.


Варто вiдзначити деякi прийоми фарбування. Фарбувати одне примiщення можна не тiльки в один колiр, але й у зовсiм рiзнi, що видiляють потрiбнi зони в кiмнатi. Благо лiтератури по дизайну зараз вистачає.

28-05-2018, 21:10
466 просмотров
[/group]