» » Штукатурка стелi своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Штукатурка стелi своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Штукатурка стелi своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Будь-який ремонт примiщення слiд починати зi стелi, з вирiвнювання його поверхнi оздоблювальними матерiалами або за допомогою штукатурення. Якщо в процесi ремонту вами мається на увазi штукатурка стелi своїми руками, без залучення фахiвцiв, вам необхiдно знати кiлька основних правил пiдготовки поверхнi до нанесення штукатурки i подальшої, остаточної декоративного оздоблення.


Спочатку слiд визначити, як буде обштукатурено поверхню - начисто або пiд фiнiшне покриття, залежно вiд цього пiдбирається вiдповiдна консистенцiя сухої штукатурки, її зернистiсть i склад розчину.

З яких матерiалiв готується штукатурка для стелi?

1. Цементно-пiщана сумiш, досить складна для роботи, але найнадiйнiша за термiнами експлуатацiї. Годиться як для внутрiшнiх, так i для зовнiшнiх робiт.
2. Розчин вапна, менш мiцний, але набагато бiльш легкий в роботi.
3. Гiпсова сумiш, що дозволяє домогтися практично iдеально рiвнiй поверхнi. Застосовна тiльки в сухих примiщеннях.
4. Синтетичнi або мiнеральнi декоративнi фактурнi штукатурки, чудовий обробний матерiал.


Технологiя правильного штукатурення стель

Будь-яке декоративне покриття потребує якiсно i рiвнiй основi. Саме така пiдстава може i повинен являти собою оштукатурений стелю. Правильна штукатурка стелi своїми руками складається з трьох послiдовних етапiв:


1. Обризг. Досить тонкий шар попередньої штукатурки, вiд 5 до 10 мм. Виконується методом накидання негустого розчину з метою заповнення пустот i попереднього згладжування нерiвностей поверхнi. Не допускаються пропуски.
2. Грунтування. Для грунтування поверхнi застосовується тiстоподiбний розчин, в подальшому це буде основа всiєї штукатурки. Наносити грунт можна в кiлька шарiв, кiлькiсть яких безпосередньо залежить вiд перепадiв i нерiвностей поверхнi. Товщина одного шару не повинна перевищувати 10 мм, перед нанесенням кожного наступного шару попереднiй розрiвнюється кельмою, шпателем або кельмою.
3. Накривка. Консистенцiя розчину для накривки схожа з тiєю, яка була в першому випадку - сметанообразная, досить рiдка. Розчин наноситься на вологий грунт, тому, якщо ви здiйснюєте накривку на вже висохлий грунт, попередньо змочiть його водою. За допомогою розбризкувача або пульверизатора. Пiсля того, як накривка схопиться, необхiдно ретельно її розрiвняти i затерти поверхню. Не допускайте пересихання накривки!


Рекомендацiї з оштукатурювання стелi:

- Слiдкуйте за абсолютною i вiдносною вологiстю в примiщеннi i за температурою стiн;
- Суворо дотримуйтеся рецепт приготування всiх розчинiв i будiвельних сумiшей;
- Ретельно готуйте поверхню, iнакше штукатурка стелi перетвориться на нескiнченний процес - шари розчину будуть вiдвалюватися;
- При нанесеннi грунту в кiлька шарiв стежте за тим, щоб попереднiй шар повнiстю просох;
- Проводьте затiрку накривки дерев'яної теркою пiсля схоплювання, але по вологiй поверхнi.


У цементно-пiщаному розчинi присутнiй пiсок досить великої фракцiї, тому iдеально гладкiй поверхнi за допомогою штукатурення не одержати. Слiд пiсля остаточного висихання штукатурки застосовувати фiнiшну шпаклiвку. Контролюйте рiвнiсть поверхнi за допомогою будiвельного рiвня. По закiнченнi опоряджувальних робiт поверхню стелi не повинна мати трiщин, сколiв i виїмок.

29-07-2018, 02:04
147 просмотров
[/group]