» » Призначення й особливостi натяжних стель »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Призначення й особливостi натяжних стель »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Призначення й особливостi натяжних стель »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Систему натяжних стель можна застосовувати практично в будь-якому примiщеннi, яке добре отаплiвается.Етот матерiал є екологiчно чистим, також iснують спецiальнi антибактерициднi варiанти даних потолков.Натяжние стелi дуже популярнi за рубежом.На заходi попит на них настiльки великий, що нiякої бiльш-менш престижний приватний або офiсний iнтер'єр вже не обходиться без них.

Так в чому причини популярностi?
Отримати iдеально рiвну рiвну i гладку поверхню традицiйними методами досить складно-це вимагатиме багато фiнансових, трудових а так-же тимчасових затрат.А за допомогою сiстемми натяжної стелi можна швидко i безболiсне надати красивий i стильний вигляд, створивши чарiвний i багатий iнтер'єр помещенiя.Огромний вибiр кольорiв, фактур i вiдтiнкiв дає необмежену кiлькiсть для оформлення сучасного потолка.Так як натяжна стеля сам по собi має дзеркальний ефект то при правильно пiдiбраному освiтленнi або пiдсвiчування дозволяє створювати незвичайнi ефекти простору, наприклад нiчне небо.

Призначення й особливостi натяжних стель »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Так-же допустимi похилi i багаторiвневi конструкцiї стель, використання криволiнiйних поверхонь. Якщо розфарбування плiвки набридає, її нескладно змiнити з установкою в старий каркас.Демонтаж i замiна полотна виконуються легко, швидко i технiчно.Монтаж натяжної стелi проводиться в 3 рази швидше нiж пiдвiсний потолок.Все необхiднi роботи можна виконати бригадою з дво- трьох людина не залишаючи при цьому нiякого смiття i перемiщення меблiв при її вдалою расстановк.Монтаж натяжнго стелi дозволяє приховати будь-якi комунiкацiї i елементи систем, освiтлювальнi прилади, трiщини, плями, нерiвностi, патьоки i iншi дефекти.Также при можливiй осадi будiвлi на стелi не залишиться нiяких слiдiв, iдеально рiвна поверхня зберiгає закiнчений, естетично iдеальний вигляд. Необхiднi отвори, наприклад в районi люстри, змiцнюються приклеєним до плiвки кiльцем. Крiпильний профiль малопомiтний, красивий i має чiткий кант по контуру потолка.Мiнiмум втрати висоти комнатиПрi монтажi цiєї стельової сiстемми втрати висоти примiщення мiнемальни. Вiдстань вiд основної стелi до натяжної - 2 см, у пiдвiсних стель будь-якого типу вiд 5-ти см i више.Данние стелi мають досить тривалий термiн служби, не втрачаючи при цьому своїх колiрних качеств.Обеспечiвает надiйний захист вiд протiкання. Натяжна стеля здатний утримати на собi великий об'єм води до ста лiтрiв на квадратний метр, при цьому плiвка просто розтягується мiхуром. Її можна пiдняти, перегнавши воду до найближчого отвору для свiтильника. Якщо отворiв або спецiальних клапанiв немає, досить вiдiгнути кут покриття i спустити воду, а пiсля завершення повернути полотно на место.После чого вiн вiдновлює колишню форму, а стеля знову готовий до експлуатацiї.
29-11-2018, 15:44
188 просмотров
[/group]