» » Як боротися з шкiдливим для здоров'я грибком »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Як боротися з шкiдливим для здоров'я грибком »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Як боротися з шкiдливим для здоров'я грибком »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Причиною утворення грибка на стiнах, як вiдомо є висока вологiсть примiщення i сприятливий для їх росту температурний режим, i явище це далеко не редкое.Чтоби не допустити вiдсирiвання стiн, необхiдно вжити заходiв, що перешкоджають пiдвищенню вологостi повiтря в примiщеннях .Вологiсть повiтря в примiщеннi можна знизити проветрiванiем.В результатi провiтрювання в примiщення надходить менш вологий холодне повiтря, який в змозi «взяти» з поверхонь стiн значну кiлькiсть вологи i зберегти їх сухими до наступного циклу провiтрювання. У зимовий перiод зовнiшнiй холодне повiтря - менш вологий, нiж влiтку. Тому цiлеспрямоване провiтрювання взимку рiч не тiльки нешкiдлива, але навiть необхiдна! При недостатньо ефективною циркуляцiї повiтря в примiщеннi через що стоять бiля стiн шаф температура поверхонь стiн може опуститися нижче температури повiтря в iнших зонах примiщення, що викличе утворення на цих стiнах конденсату i як наслiдок -плесенi .Щоб цього не допустити слiд розмiщувати її так, щоб вiдстань мiж меблями i стiною було не менше 10 см.в боротьбi з усiма видами грибкiв можна також застосовувати вапнянi фарби, якi, як i силiкатнi, при всiх своїх недолiках володiють антибактерицидними та протимiкробну свойствамi.Существуют також антисептики i на маслянiй основi, наприклад, креозот.Плесневимi грибками потрiбно боротися оскiльки вони можуть шкодити здоров'ю, викликаючи такi захворювання, як алергiя, астма, ревматизм, простуда.Не пiддавайте ризику своїх рiдних i близьких.


Як боротися з шкiдливим для здоров'я грибком »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн
4-01-2019, 05:34
655 просмотров
[/group]