» » Використання мiнерально-ватних утеплювачiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Використання мiнерально-ватних утеплювачiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Використання мiнерально-ватних утеплювачiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Мiнераловатнi вироби вважаються найбiльш популярними теплоiзоляцiйними матерiалами. На данi вироби припадає близько 70% вiд усiєї кiлькостi випускаються утеплювачiв.
Застосовується мiнеральна вата не тiльки для того щоб полiпшити теплоiзоляцiю конструкцiй або примiщень, а й щоб полiпшити звукоiзоляцiю. Мiнеральну вату отримують з металургiйних шлакiв, силiкатних розплавiв рiзних гiрських порiд.
Основними достоїнствами матерiалу є:
1. Високi показники звукоiзоляцiї, а також теплоiзоляцiї.
2. Негорючiсть, завдяки чому даний матерiал можна застосовувати в примiщеннях, де є високий ступiнь пожежної небезпеки.
3. Малий вмiст вологи в готовому виробi, що впливає на експлуатацiйнi властивостi.
4. Стiйкiсть до перепадiв температури.
5. Хiмiчна стiйкiсть.
6. Екологiчнiсть. Цей параметр дуже важливий, так як зараз багато людей хочуть жити в екологiчно чистому будинку або квартирi.
7. Легкiсть i простота монтажу.
8. Збереження протягом довгого термiну використання своїх властивостей.

Використання мiнерально-ватних утеплювачiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

У мiнеральної вати є свої недолiки, наприклад, високий ступiнь поглинання вологи. Дуже часто теплоiзоляцiйний матерiал укладається в умовах пiдвищеної вологостi, в цьому випадку варто обробити матерiал гiдрофобiзуючим составом.Прiменять мiнеральну вату як утеплювач можна не скрiзь. Її використовують для утеплення вентильованих фасадiв, при зовнiшньому утепленнi будови або з цiлями iзоляцiї кисневих комплексiв. Але, не дивлячись на все це, мiнеральна вата є дуже популярним матерiалом, оскiльки вартiсть його досить низька у порiвняннi з багатьма iншими теплоiзоляцiйними матерiалами.
19-01-2018, 03:42
133 просмотров
[/group]