» » Високоякiсна циклювання паркету або дерев'яного статi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Високоякiсна циклювання паркету або дерев'яного статi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Високоякiсна циклювання паркету або дерев'яного статi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн


У будь-якому офiсному примiщеннi, будинку або квартирi саме пiдлоги найбiльшою мiрою пiддаються механiчному впливу, а також постiйному зносу. За рахунок того, що по ньому постiйно ходять люди i тварини, розташовується меблi та iншi дрiбнi предмети, пiдлоги стираються. Варто вiдзначити, що найбiльшому стирання пiддаються найдешевшi i простi покриття, такi як лiнолеум, ковролiн i ламiнат. Безумовно, паркет i просто пiдлога з натурального дерева набагато надiйнiше. Але все ж i цi види покриття незначно пiддаються зносу. Тут знос виражається в потертостях, мiкротрiщинах i просто моральному старiннi, також з'являються нерiвностi i шорсткостi. У даному випадку найкращим способом поновлення пiдлоги стає саме . Даний процес є досить трудомiстким i ефективним. Само циклювання повнiстю направлено на вирiвнювання пiдлоги i на надання йому найбiльш благородного i естетичного вигляду.

На сьогоднiшнiй день ряд компанiй займається такими паркетними роботами, як циклювання i шлiфування пiдлог. Серед таких компанiй вигiдно видiляється ТОВ "Перша Циклювальнi Компанiя". Головною перевагою компанiї є вузька спецiалiзацiя робiт i багатий досвiд. Всi працiвники в ТОВ ПЦК є виключно висококвалiфiкованими фахiвцями з великим досвiдом роботи в данiй сферi. Основним завданням компанiї стало задоволення всiх потреб клiєнтiв. Для вирiшення даного завдання в ТОВ "Перша Циклювальнi Компанiя" була розроблена цiла система ведення гнучкої цiнової полiтики. Так були пiдготовленi i здiйсненi основнi пакети надання послуг. Основними стали пакет економний, стандартний i елiтний. Першi два варiанти найбiльш популярнi серед власникiв квартир та iнших житлових примiщень. Елiтний пакет найбiльш кращий для великих офiсiв i ресторанiв, а також великих будинкiв i котеджiв. Всi цi пакети включають в себе повноцiнну циклювання паркету або дерев'яного статi. За бажанням клiєнта можуть бути здiйсненi додатковi паркетнi роботи високої елiтного рiвня. Варто вiдзначити, що в процесах проведення циклювання пiдлоги фахiвцi компанiї ТОВ ПЦК використовують тiльки сучаснi i надiйнi технологiї провiдних європейських виробникiв. Також для роботи застосовуються самi хорошi i перевiренi матерiали, такi як високоякiсний паркетний лак та iншi маслянi покриття. Завдяки такому пiдходу до проведення робiт дерев'янi пiдлоги або паркет знову стануть як новi. А головним стає той факт, що оновлений пiдлога прослужить набагато довше i довше збереже елегантний зовнiшнiй вигляд. При цьому зовсiм не буде помiтно, що тут недавно була здiйснена циклювання або . Детальнiше про роботу компанiї i про наданих нею послугах можна дiзнатися на сайтi 1parket.ru вiд ТОВ ПЦК.
8-07-2018, 12:27
175 просмотров
[/group]