» » Що таке корковий паркет? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Що таке корковий паркет? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Що таке корковий паркет? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн


Паркет, будучи одним з основних типiв пiдлогових покриттiв з натурального дерева, поєднує в собi масу позитивних властивостей. Це екологiчна чистота, практичнiсть, довговiчнiсть i неповторне вiдчуття комфорту i тепла, яке дає текстура натурального дерева. Крiм того, натуральну деревину можна комбiнувати з будь-якими матерiалами, вона вiдмiнно пiдходить до будь-якого iнтер'єру. Всi цi якостi роблять паркетне покриття одним з найпопулярнiших.

З усього розмаїття паркету, рiзного за своїми експлуатацiйними якостями, зовнiшнiм виглядом, розмiром i вартiстю, особливу увагу хочеться звернути на плаваючий з коркового матерiалу або, як його ще називають, "паркет швидкого укладання". Покриття з натурального коркового дерева володiє високими звукопоглинальними i теплоiзоляцiйними характеристиками, має вiдмiннi амортизуючi властивостi, завдяки своїй стiльникового структурi. Матерiал складається з мiльйонiв щiльно спресованих замкнутих бульбашок рiзної величини, наповнених повiтрям i просочених спецiальною речовиною (суберином). Тому кожен окремо взятий елемент цiєї стiльникової структури коркового матерiалу має якостi мiнiатюрного термоiзолятора, акустичного поглинача i стискає пружини.

Плаваючий паркет з пробки надзвичайно економiчний i зручний в укладаннi, крiм того дуже пружний i стiйкий до пошкоджень. Ходьба по такому паркету дуже нагадує ходьбу по килиму або каучуку. А плаваючим вiн називається, тому що даний вид пiдлогових покриттiв складається з пластин i збирається за допомогою методу "шип-паз", а не прикрiплюються до старого пiдлозi.
Завдяки своїм прекрасним звукоiзоляцiйнi властивостi, пробковi покриття дуже часто використовують для обробки примiщень, в яких планується установка аудiоапаратури. Коркове покриття має високу стiйкiсть до впливу рiзних побутових хiмiчних речовин, а також бактерициднi i антистатичними якостями. Воно не видiляє шкiдливих речовин, не пропускає i не вбирає запахи i випаровування, не пiдтримує горiння.

При виконаннi монтажу плаваючого коркового паркету необхiдно знати деякi особливостi. Наприклад, укладання паркету (Москва пропонує безлiч варiантiв i розцiнок на неї) повинна проводитися з урахуванням такої якостi цього покриття як природнiсть походження, що має на увазi пiд собою сприйнятливiсть до скачок температури i вологостi - матерiал може змiнювати обсяг. Враховуючи цю властивiсть, при його укладаннi потрiбно залишати промiжок уздовж стiнок шириною в один сантиметр, який потiм перекриється плiнтусом. З тiєї ж причини такi пiдлоги не треба стелити у ваннiй кiмнатi. А ось самим, мабуть, iстотним гiднiстю плаваючого паркету можна вважати простий демонтаж, який дозволяє його при змiнi мiсця проживання просто забрати його з собою.

При використаннi тексту посилання на http://www.parket.vdecor.ru/ обов'язкове.
1-10-2017, 20:25
179 просмотров
[/group]