Переваги клеєного бруса

Переваги клеєного бруса
Клеєний брус виготовляється, найчастiше, з сосни i ялини, рiдше - з кедра i модрини. На першiй стадiї виробництва бруса колоди розпускають на дошки необхiдного розмiру i сушать. Далi матерiал проходить перевiрку на наявнiсть зримих дефектiв. Потiм висушенi i обробленi антипiренами i антисептиками дошки стругають, а потiм на спецiальних пресах склеюється брус. Для склеювання застосовуються особливi водостiйкi клеї, що не перешкоджають «диханню» деревини.

Клеєний брус бiльш мiцний у порiвняннi зi звичайним брусом, оскiльки

при склеюваннi в єдиний брус напрям деревних волокон в дошках задається в зворотнi один вiд одного сторони.

Іншi переваги клеєного бруса:

1. Висока якiсть поверхнi i бездоганний зовнiшнiй вигляд, оскiльки з деревини перед склеюванням видаляють дефекти i сучки, а заготовки пiдбираються за кольором, текстурi.

2. Конструкцiї з клеєної деревини на 50-70% мiцнiше, нiж цiльна деревина.

3. Клеєна деревина не втрачає розмiри i форму з плином часу, не згинається i не дає усадки, оскiльки в нiй немає внутрiшнiх напружень i вона виготовлена ??з висушеної сировини.

4. При складаннi профiльованi клеєнi бруси щiльно з'єднуються i в пази мiж ними не треба вкладати утеплювач. Крiм того, мiж ними не потрапляє дощова вода, а значить i вогнищ гниття не буде. Завдяки цьому забезпечуються вiдмiннi теплотехнiчнi характеристики дерев'яного будинку.

5. Зiбрана з клеєного бруса стiна не потребує зовнiшнiй обробцi, оскiльки

поверхню бруса рiвна i гладка (зрозумiло, якщо при виготовленнi його не порушувалися технологiчнi вимоги).

6. Клеєна дерево дозволяє проводити приховану розводку iнженерних комунiкацiй, наприклад, в балках i дерев'яних перекриттях. А, крiм того, клеєний брус - практично готовий фасадний матерiал.
9-01-2018, 12:45
153 просмотров
[/group]