Гiдроiзоляцiйнi матерiали

Гiдроiзоляцiйнi матерiали
Традицiйнi гiдроiзоляцiйнi матерiали (на основi бiтумних мастик, полiмерiв, полiмерних смол i т. Д.).

При роботi з ними поверхню попередньо необхiдно просушити i суворо дотримуватися технологiчнi параметри.

Традицiйнi матерiали в процесi експлуатацiї можуть вiдшаровуватися i втратити свої захиснi функцiї, оскiльки працюють окремо вiд матерiалу конструкцiї, що захищається. Зате цi матерiали загальнодоступними, дешевi, вiдрiзняються високою водонепроникнiстю i хiмiчну стiйкiсть.

Матерiали проникаючої дiї (сумiш спецiального цементу, дрiбного кварцового пiску i ряду добавок).

При використаннi проникаючої гiдроiзоляцiї гiдроiзоляцiйний ефект досягається завдяки заповненню пор i мiкропорожнеч бетону водо-нерозчинними сполуками (вони утворюються за рахунок реакцiї активних хiмiчних компонентiв з цементним каменем у присутностi води). Проникаюча гiдроiзоляцiя утворює з бетоном єдину, мiцну структуру, при цьому не перешкоджаючи його паропроникностi.

Полiмерцементнi гiдроiзоляцiя
Менше схильна до руйнування, нiж традицiйна органiчна гiдроiзоляцiя. Полiмерцементнi гiдроiзоляцiя має високу мiцнiсть адгезiї з дерев'яним, бетонним, цегляним, металевим та iншими пiдставами, має гарну паропроникнiстю (чи то пак, її можна наносити навiть на вологу поверхню), сприймає як статичнi, так i динамiчнi навантаження та екологiчно нешкiдлива.

Бронююча гiдроiзоляцiя
До цiєї групи вiдносяться матерiали, з яких виготовляють високомiцнi водонепроникнi бетоннi, залiзобетоннi конструкцiї (наприклад, басейни, фундаменти, гiдротехнiчнi споруди, пiдземнi споруди та iн.) Або армованi захиснi шари. Така гiдроiзоляцiя розрахована на довгi роки служби, тому повинна бути якiсною i надiйною.

29-07-2017, 09:24
128 просмотров
[/group]