Матерiали для штукатурних робiт

Матерiали для штукатурних робiт Щоб приготувати штукатурнi розчини Вам потрiбно наступне: вода, в'яжучi матерiали (глина, вапно, цемент, гiпс), заповнювачi, клей, пiгменти, допомiжнi матерiали. Якщо не додавати в розчин наповнювачi, вiн вийде немiцним i тодi, через деякий час, Ви побачите, що обробленi поверхнi вкрилися трiщинами.

В'язкi

Вони повиннi зберiгатися в сухому мiсцi.

Для приготування штукатурного розчину потрiбно гашене вапно, причому постарайтеся загасити її «на совiсть» (витримати потрiбний час). Інакше в вапна залишаться дрiбнi грудочки, якi почнуть гаснути в штукатурцi, а Ви, в свою чергу, будете «милуватися» на утворилися на поверхнi штукатурки дефекти.

Найкраще вапно гасити в дерев'яному ящику, бочцi. В крайньому випадку, можна це робити i в металевiй баку або тазу.

Глину для розчинiв попередньо потрiбно розвести водою до рiдкого стану i процiдити через часте сито, щоб видалити стороннi домiшки.

Будiвельний гiпс потрiбно додати в розчин, щоб мiцнiсть штукатурного слова пiдвищилася, а процес схоплювання прискорився. Як правило, час схоплювання розчиненого у водi гiпсу становить вiд 4 до 30 хвилин.

Якщо ж говорити про цементах, то це чудовi в'яжучi речовини, тверднуть як на повiтрi, так i у водi. Зазвичай схоплювання цементу наступає не ранiше 45 хвилин а закiнчується не пiзнiше 12 годин.

Заповнювачi

У цiй якостi використовуються шлак, пiски (важкi i холоднi заповнювачi), пемза, деревне вугiлля (легкi i теплi заповнювачi). Краще всього використовувати для приготування штукатурного розчину рiчковий пiсок (вiн найчистiший).

Пiски бувають великi (зерна розмiром 2-5 мм), середнi (зерня розмiром 0,5-2 мм) i дрiбнi (до 0, 5 мм). Середнi пiски використовуються в штукатурних роботах найчастiше.

Якщо ж Вам потрiбно утеплити примiщення, то додайте в штукатурнi розчини шлак. При цьому шар штукатурки повинен бути товщиною 3 см. Також для утеплення примiщень можна додавати в розчини невеликий деревне вугiлля або пемзу.

Пiгменти

Використовуються при виготовленнi декоративної штукатурки.

Допомiжнi матерiали

Це iзоляцiйнi матерiали, що утеплюють стiни, перегородки i зменшують їх звукопроникнiсть: повсть, рогожа, мiшковина, щiльний папiр (пергамiн). Всi iзоляцiйнi матерiали повиннi бути чистими i сухими, iнакше забрудненi мiсця проступлять крiзь шар штукатурки i це буде виглядати, м'яко кажучи, негарно.
30-07-2018, 06:26
165 просмотров
[/group]