Вибiр фарби для оздоблювальних робiт

Вибiр фарби для оздоблювальних робiт


Вибiр фарби для проведення оздоблювальних робiт визначається, насамперед, якiстю поверхнi, яку необхiдно отримати. Виходячи з цього, фарба може бути пiдiбрана для проведення простий, полiпшеною або високоякiсної обробки примiщення. Фарби, що використовуються для проведення зовнiшнiх робiт, в бiльшостi випадкiв пiдходять також для ремонту внутрiшньої обробки. Якiсть фарби пiдбирається на основi того, де вона буде застосована, i полягає в її стiйкостi по вiдношенню до впливу сонячних променiв, вологи i рiзкої змiни температур. При виборi фарби необхiдно враховувати якiсть поверхнi, на яку вона буде наноситися.

Для фарбування поверхонь, часто пiддаються впливу вологи, таких як бетоннi i кам'янi поверхнi, колодязi i басейни, оштукатуренi стiни будiвель i паркани, найчастiше використовують фарби, виготовленi на основi мiнеральних зв'язуючих. Такi фарби створюють покриття, добре пропускають повiтря i стiйкi до температурних коливань.

Якiснi повiтропроникнi покриття дають фарби, виготовленi на основi клею, за допомогою яких можуть бути обробленi дерев'янi, бетоннi або оштукатуренi поверхнi. Якщо при виробництвi фарб були застосованi кiстковий клей, крохмаль або декстрин, то фарба пiдiйде тiльки для проведення внутрiшнiх робiт, - такi фарби чутливi до вологи. Казеїновi фарби знадобляться для виконання i внутрiшнiх, i зовнiшнiх робiт.

Найбiльш широкий спектр робiт може бути виконаний з використанням фарб i емалей, виготовлених на основi олiфи або синтетичних зв'язуючих. Рiзноманiтнiсть барв дозволить пiдiбрати фарбу не тiльки для проведення внутрiшнiх робiт, але й таку, яка може бути використана як всерединi, так i зовнi примiщення. Такi фарби застосовуються для створення глянцевих, напiвглянсових i матових покриттiв. Фахiвцi не рекомендують фарбувати поверхнi, схильнi до дiї вологи, фарбами, що створюють суцiльнi покриття. Не варто використовувати алкiднi фарби для фарбування бетонних i оштукатурених стiн, так як вони чутливi до лугiв. Для нанесення на стiни, якi вимагають хорошого повiтрообмiну, використовуються фарби, що створюють пористi покриття (водоемульсiйнi).

Суцiльнi покриття створюються олiйними фарбами. Цi фарби чутливi до зайвої вологи i впливу лугiв, тому їх радять не використовувати на бетонних i оштукатурених поверхнях.
26-07-2018, 21:46
457 просмотров
[/group]