Види перекриттiв

Види перекриттiв Існують декiлька видiв перекриттiв: горищнi, цокольнi, мiжповерховi i мансарднi. При цьому кожне перекриття повинне бути: вогнестiйким, мати достатню несучу здатнiсть (чи то пак, вiдповiдну експлуатацiйним навантаженням), не мати прогину i володiти необхiдною жорсткiстю, а також володiти хорошими звукоiзоляцiйними i теплозахисними властивостями.

Для горищних перекриттiв навантаження зазвичай складає 1050 Н / м2, для мiжповерхових i цокольних - 2100 Н / м2. При розрахунку навантаження враховують вагу самого перекриття, а також масу людей, предметiв, сантехнiчного та iншого обладнання.

За типом використовуваного матерiалу перекриття бувають балочними i плитковими.

Теплоiзоляцiя перекриттiв потрiбна, щоб запобiгати витоку тепла з житлових примiщень. Витiк може бути викликана проникненням холодного повiтря з пiдвалу. Щоб утеплювач (мiнеральна вата, сухий пiсок, тирса, солома, керамзит i т.д.) не зволожувати через рiзницю температур над теплоiзоляцiєю потрiбно розмiстити шар з пергамiну.

Чим вище показник теплозасвоєння перекриття, тим холоднiше пiдлогу. У мармуру, цементу, бетону цей показник бiльше, нiж у дерева. Тому в житлових примiщеннях, коридорах i прихожих як покриття пiдлоги краще використовувати дерев'янi дошки, паркет, лiнолеум або плитки з полiмерних матерiалiв.
7-09-2017, 04:40
149 просмотров
[/group]