ПВХ

ПВХ Полiвiнiлхлорид (ПВХ) - це матерiал бiлого кольору, що вiдноситься до групи термопластiв.

Чистий ПВХ на 57% складається з зв'язаного хлору, одержуваного з повареної солi i на 43% - з етилену (продукт нафтохiмiї).

ПВХ випускається у виглядi сипучого порошку, готового до подальшої переробки. Для виробництва рiзних виробiв ПВХ змiшують з рiзними пластифiкаторами. Частка останнiх може досягати 30% вiд загальної маси кiнцевого продукту (в залежностi вiд його необхiдних властивостей).

На основi ПВХ випускається поливинилхлоридное волокно, а також м'якi пластмаси (пластикат) i жорсткi пластмаси (вiнiпласт). Пластикати застосовуються для виготовлення плiвки, гнучких шлангiв, всiляких iзоляцiйних матерiалiв, вiконних ущiльнювачiв i лiнолеуму, а винипласт використовується для виробництва погонажних виробiв (наприклад, вiконних профiлiв).

ПВХ - важкозаймистий i самогаситься матерiал, стiйкий до впливу кислот, лугiв i вапна. Також ПВХ стiйкий до атмосферних впливiв.
5-03-2018, 10:09
157 просмотров
[/group]