Цi «небезпечнi

Цi «небезпечнi Ви, напевно, чули про те, що деревно-стружковi плити () «випромiнюють» шкiдливий формальдегiд. Страшно, правда? Купив / а собi, примiром, зовсiм навiть нешкiдливий на вигляд шафа, а вiн рiк за роком «травить» власникiв ...

Але чутки чутками, а на дiлi все не так страшно. Формальдегiд є в багатьох природних об'єктах, у тому числi i в деревинi. І деревнi плити (, МДФ), вiдповiдають класу емiсiї Е1, випускають вiльного формальдегiду дещо бiльше, нiж, скажiмо, масив деревини. Найбiльш екологiчнi - нiмецького i австрiйського виробництва.

У масивi багатьох порiд деревини (без клейових смол) природний вмiст формальдегiду доходить до 12 мг. А мiж тим сучаснi технологiї виготовлення дозволили знизити концентрацiю формальдегiду в деяких виробах до 0,02 мг / куб м.

За ГОСТом 10632-89 гранично допустима концентрацiя формальдегiду для атмосферного повiтря - 0,035 мг / куб м, для повiтря робочої зони - 0,5 мг / куб м.

Клас емiсiї формальдегiду в показує допустимий вмiст вiльного формальдегiду в 100 г стовiдсотково сухої плити. Є два класи емiсiї: Е1 (до 10 мг) i Е2 (10-30 мг). з класом емiсiї Е2 не можна використовувати у виробництвi дитячих меблiв.
28-11-2017, 08:49
130 просмотров
[/group]