Клеї для плитки. Частина 1

Клеї для плитки. Частина 1 Клеї «Реал»

Фiрма «Реал» - один з лiдерiв на ринку сухих будiвельних сумiшей в Санкт-Петербурзi. В основному, фiрма займається виробництвом клеїв для керамiчної плитки.

Цi клеї привабливi як за цiною, так i за якiстю. Виготовленi вони на цементнiй основi з застосуванням екологiчно чистих добавок i можуть застосовуватися для вирiвнювання рiзних поверхонь, а також для укладання облицювальних матерiалiв на цеглу, бетон, газобетон, мiцнi цементнi i вапнянi штукатурки.

Клеї зберiгаються 6 мiсяцiв (у сухому примiщеннi) i поставляються в мiшках по 5, 15, 20 i 25 кг.

«Реал Базовий» призначений для внутрiшнiх облицювальних робiт на звичайних поверхнях.

Вологостiйкий i морозостiйкий клей «Реал Унiверсальний» призначений для внутрiшнiх i зовнiшнiх робiт в сухих i вологих примiщеннях.

Особливо еластичний i морозостiйкий клей «Реал Посилений» призначений для сирих примiщень (басейнiв, саун), а також пiдходить для пiдлоги з пiдiгрiвом.

Клеї для плитки «Рунит»

Призначенi для приклеювання плитки рiзної щiльностi на бетоннi, штукатурнi поверхнi, пiдлога з пiдiгрiвом, гiпсокартон в сухих примiщеннях i примiщеннях з пiдвищеною вологiстю. Також можуть застосовуватися i для зовнiшнiх робiт.

Клеї «Рунит» мають вiдмiнну здатнiсть, що клеїть при достатнiй пластичностi.

Клеї для керамiчної плитки «Сертолi»

Призначенi для приклеювання стiновий, пiдлогової керамiчної плитки, плитки з натурального каменю та фасадної плитки.

Застосовуються як всерединi, так i зовнi будинкiв, на стiнах i пiдлогах, у житлових i виробничих примiщеннях, по сухим або вологим пiдстав.

«Сертолi» вологостiйкий, унiверсальний i морозостiйкий, має хорошу еластичнiсть i пiдвищене зчеплення з основою. Поставляється в мiшках по 25 кг. Зберiгається 6 мiсяцiв.

Клеї для плитки «Юнiс»
«Юнiс Плюс» - суха сумiш на цементно-пiщаної основi з полiмерними добавками. Цей вологостiйкий i термостiйкий клей пiдходить для внутрiшнiх i зовнiшнiх робiт, для укладання стiнових та пiдлогових керамiчних плиток, фасадних плиток i плиток з природного каменю на теплi пiдлоги, ДСП, бетон, гiпсокартон, газобетон, гiпс, асфальт, а також поверхнi, пофарбованi олiйними фарбами . Завдяки своїй хiмiчнiй стiйкостi клей пiдходить для облицювання хiмiчних лабораторiй.

«Юнiс-2000» проводиться за нiмецькою технологiєю з використанням нiмецьких же полiмерних добавок. Вiн призначений для облицювання стiн i пiдлоги керамiчною плиткою, природним каменем i теракотою. Пiдходить як для внутрiшнiх так i для зовнiшнiх робiт. пластичний, водостiйкий i морозостiйкий i вiдрiзняється великим часом життєздатностi. Поставляється в мiшках по 25 кг.
26-11-2017, 17:36
157 просмотров
[/group]