Нова молодiсть бабусi-ванни »Економiка та будiвництво

Нова молодiсть бабусi-ванни »Економiка та будiвництво
Шкода розлучатися зi старою чавунною ванною? Вона ще мiцна i може прослужити довгi роки, але її вигляд, далекий вiд iдеалу, викликає сум. Ну що ж, є можливiсть вирiшити цю проблему за короткий час.

Технологiя, яку називають «ванна у ваннi», давно здобула свiтову популярнiсть i зарекомендувала себе якнайкраще. Нiчого складного в нiй немає - стара ванна залишається на своєму мiсцi, а в її корпус монтується акриловий вкладиш, який дасть «старенькiй» нову молодiсть. Ванна-вкладиш виготовляється з сертифiкованого австрiйського матерiалу з антибактерiальною дiєю i вiдповiдає всiм вимогам i стандартам виробництва виробiв сантехнiчного призначення. Для забезпечення додаткової мiцностi акриловий вкладиш iз зовнiшнього боку покривають скловолокном. Установка вкладиша займе всього 2 години, i через цей короткий промiжок часу - ось вона виблискує своїм новенькими екологiчно чистими акриловими боками, а через добу нею вже можна користуватися. І нiякого трудомiсткого монтажу, волочiння непiдйомного "тазика" по сходових клiтках, а потiм iншого, такого ж важкого, наверх.

Правила оформлення ванної кiмнати »Економiка та будiвництво

Правила оформлення ванної кiмнати »Економiка та будiвництво

В даний час оформлення iнтер'єру ванної кiмнати придiляється величезна увага. У сучасному свiтi ванна кiмната вже перестала бути просто функцiональною зоною i стала винятковою складової модного iнтер'єру. Крiм цього вiд того як виглядає ванна кiмната залежить настрiй цiлого дня, адже саме з цiєї кiмнати кожна людина починає ранок: чисти зуби, умивається, приймає душ. Тому якою буде обстановка залежить багато чого: вона може зарядити позитивною енергiєю або пiдготувати до сну, а може створити необхiдний настрiй. Природно, для ванної кiмнати потрiбно вибрати сантехнiку, раковину, саму ванну, але основним елементом, який допомагає визначити стиль простору залишається керамiчна плитка.

Рiдкi шпалери - їх основнi властивостi та переваги над звичайними шпалерами »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Рiдкi шпалери - їх основнi властивостi та переваги над звичайними шпалерами »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва
Нiкого на даний момент не здивувати рiзноманiтнiстю видiв звичайних шпалер. Однак, до всього iншого рiдкi шпалери - обов'язково викликають зацiкавленiсть у покупцiв. Про що ж тут, у цiй статтi пiде мова, про якi шпалерах?

Вимоги до вхiдних дверей з дерева »Економiка та будiвництво

Вимоги до вхiдних дверей з дерева »Економiка та будiвництво
В першу чергу вхiднi дверi повиннi володiти високою мiцнiстю. Тому, замовляючи собi дерев'янi дверi, звертайте увагу на конструкцiю дверного полотна. Досить мiцними вважаються дверi, виконанi за технологiєю склеювання дерев'яних брусiв в щит, на який з обох сторiн крiплять спецiальнi двернi панелi. І вже за цим панелям клеїться шпон. Найкраще замовляти трехщiтовие дверi, тому що крiм великої мiцностi вони мають ще й високою жорсткiстю (як поздовжньої, так i поперечної). Тим бiльше, щитове склеювання деревини пiд високим тиском забезпечить вхiдним дверям високу зносостiйкiсть. Обшивка дверей шпоном продовжить термiн експлуатацiї дверей пiд впливом рiзких перепадiв температури.

Інформацiйний простiр ринку нерухомостi »Економiка та будiвництво

Інформацiйний простiр ринку нерухомостi »Економiка та будiвництво

Ринок нерухомостi на увазi пiд собою обмiн iнформацiєю, що вiдбувається мiж обома сторонами угоди. Якби цього не вiдбувалося, то таких угод просто б не було. Треба вiдзначити, що в той час, коли починав зароджуватися росiйський ринок нерухомостi, найчастiше обмiн iнформацiєю здiйснювався в агентствах нерухомостi. Тi часи були самими "золотими" для рiелторiв, так як вони за один день були здатнi заробити великi грошi, скориставшись тим, що покупець i продавець не можуть зустрiтися один з одним.

До слова сказати, багато керiвникiв сьогоднiшнiх агентств, якi працювали в той час, ще й сьогоднi не вiрять в те, що свiт сильно змiнився i їм тепер необхiдно проявляти турботу в бiльшiй мiрi про рiвень надання послуг. Їм не потрiбно ламати голову про те, де вiдкрити агентство нерухомостi, щоб було максимально прохiдне мiсце, i щоб було якомога бiльше випадкових вiдвiдувачiв.

Переваги використання ламiнату »Економiка та будiвництво

Переваги використання ламiнату »Економiка та будiвництво

Ремонт у квартирi добiгає кiнця. Вирiвняний i забарвлений стелю, наклеєнi шпалери, замiнено вiкна та дверi, залишився останнiй штрих. Самим останнiм етапом при проведеннi ремонту в будинку вважається укладання пiдлогового покриття.

Пол завжди вимагає для себе застосування найкращих мiцних i надiйних облицювальних матерiалiв. Це пов'язано з тим, що його замiна вiдбувається дуже рiдко, отже, матерiал обов'язково повинен вiдповiдати найвищим вимогам.

У наш час, найвищої популярностi при обробцi пiдлоги досяг ламiнат. Це матерiал, який володiє прекрасним зовнiшнiм виглядом, а також надiлений масою рiзних переваг, про якi пiде розмова.

Варiанти ремонту лоджiї »Економiка та будiвництво

Варiанти ремонту лоджiї »Економiка та будiвництво
Далеко не в кожнiй квартирi є лоджiя. Набагато частiше, є балкон, який значно вiдрiзняється вiд лоджiї за розмiрами. Володарi балкона, в силу його маленькiй площi, врятли зможуть що-небудь розмiстити на ньому. Найчастiше балкон використовується лише для тимчасового вiдвiдування, щоб подихати свiжим повiтрям, повiсити речi для просушки на бiлизняний вiшалку. Що стосовно лоджiї, то тут ситуацiя зовсiм iнша. Габарити лоджiї, при правильному їх використаннi, дозволяють перетворити її на додаткову кiмнату. Однак не всi люди це роблять, а даремно! Провiвши правильний ремонт i оформивши належним чином лоджiю, можна, або продовжити вiтальню кiмнату, або кухню. Отже, як же правильно провести ремонт лоджiї?
Найголовнiшi моменти, на якi насамперед потрiбно звернути увагу, це: склiння, утеплення, освiтлення. Правильно вирiшивши цi питання, можна буде отримати комфортну лоджiю, готову для оформлення.

Вибiр вхiдних дверей »Економiка та будiвництво

Вибiр вхiдних дверей »Економiка та будiвництво
Вхiднi дверi для вашої квартири або будинку - це як вiшалка для театру. Саме з неї починається ваше житло. Якщо вам небайдужа безпеки вашого вогнища, то до питання вибору вхiдних дверей слiд поставитися з повною вiдповiдальнiстю.

Якщо ми почали говорити про безпеку житла, то дверi з металевим каркасом найбiльше вiдповiдає цiй умовi. Основним критерiєм традицiйно служить спiввiдношення цiна / якiсть. Тому спочатку постарайтеся визначитися з бюджетом, який ви готовi пожертвувати на придбання та встановлення дверей. Адже дiапазон цiн дуже широкий (вiд 100 до 1000 USD i бiльше). Дверi дешевше 100 USD купувати не має сенсу, тому якiсть металу або самої конструкцiї може виявитися нижче всяких критерiїв.

На що звернути увагу при виборi пластикових вiкон? »Економiка та будiвництво

На що звернути увагу при виборi пластикових вiкон? »Економiка та будiвництво

На сьогоднiшнiй день пластиковi вiкна стали доступнiшими нашому населенню. Тепер це не рiдкiсть i не шик, а практичнiсть, довговiчнiсть i естетичнiсть. Є вiкна «економ» класу, а є «елiт». Вiкна «економ» класу виготовляються з недорогих матерiалiв, але вони все ж бiльш довговiчнi в порiвняннi з традицiйними дерев'яними. Пластиковi вiкна будь-якого класу добре утримують тепло усерединi примiщення, знижують рiвень зовнiшнього шуму.
Вiкна класу «елiт» вiдрiзняються за своєю конструкцiєю кiлькiстю камер. Можна замовити вiкно з числом камер вiд однiєї до шести. Також вони мають властивiсть захищати вiд iнфрачервоного випромiнювання, не пiтнiють. Звичайно ж, всi цi властивостi впливають на вартiсть товару.
Якщо ви збираєтеся замовити кiлька вiкон, якi будуть вiдрiзнятися вiд стандартних, наприклад, вiдкриватися в рiзнi боки, або ж мати iншi додатковi оснащення, то це, звичайно, теж вплине на ваш бюджет.

Займемося утепленням балкона »Економiка та будiвництво

Займемося утепленням балкона »Економiка та будiвництво

Утеплення балкона починається з його склiння, потiм утеплюється пiдлогу, потiм стiни i стеля. І закiнчується процес остаточною обробкою.

Щоб на балконi не було конденсату, його утеплення необхiдно робити зовнi. Причому таке утеплення дозволить не зменшувати корисну площу балкона. Однак у багатоквартирних будинках провести утеплення балкона, таким чином, часто вже не можливо. У зв'язку з цим, до утеплення зсередини потрiбно пiдходити дуже ретельно. Якщо парапет вашого балкона, зроблений у виглядi металевої решiтки, то щоб була надiйний захист вiд вiтру, необхiдно встановити листи оцинковки. Якщо парапет зроблений з бетону, то вистачить i монтажної пiни.

Очищення стелi на кухнi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Очищення стелi на кухнi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Існує 2 способи змiнити стельове покриття: оновити старе або зробити нове. Але в будь-якому випадку необхiдно насамперед повнiстю очистити поверхню: розмити побiлку, видалити шпалери або текстиль, зняти старi плитки. Пiсля цього змочiть стелю i, зачистивши його цикль, повнiстю вирiвняйте поверхню.

На кухнi, в тому мiсцi, де готується їжа, на стелi i стiнах нерiдко осiдає кiптява, гар, iржа, яка погано видаляється при розмивання. Для бiльш якiсного очищення стелi можна вдатися до одного з таких способiв: Приготувати розчин з води i мiдного купоросу. Якщо необхiдна нормальна фортеця, на 5 л гарячої води вiзьмiть 200 г купоросу. Якщо кiптява стара i глибоко в'їлася, приготуйте бiльш мiцний розчин: 300 г (при середнiй ступеня забруднення) або 500 г (високий ступiнь мiцностi) на 5 л води.

3D шпалери в iнтер'єрi квартири »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

3D шпалери в iнтер'єрi квартири »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Завдяки розвитку в сферi нових тенологiї паралельно розвивається i область їх застосування, так як новi досягнення широко використовуються при оформленнi дизайну iнтерьеров.Так на ряду зi мнго нововведеннями в моду входять 3D технологiї, тому їх використання вже не здається чимось дивним навiть при ремонтi яких або житлових або розважальних помещенiй.Большiнство дизайнерiв рекомендують клiєнтам використовувати 3D шпалери для оздоблення стен.С першого погляду може скластися враження, що це звичайнi фото-шпалери але якщо придивитися то можна помiчаєш що малюнок нанесений на полотно як об'ємне iзгображенiе, чимось напомiнаюещее галограмму .

»Проекти будинкiв безкоштовно

»Проекти будинкiв безкоштовно

Пропонуємо Вашiй увазi добiрку найбiльш незвичайних будiвель свiту, унiкальних методах їх будiвництва та подальшої експлуатацiї.

игры android.читы.онлайн фильмы.рецепты.minecraft моды.торрент игры