Сорос розповiв, коли впаде долар


Сорос розповiв, коли впаде долар
Сорос розповiв, коли впаде долар

Американський фiнансист Джордж Сорос вважає, що колапс долара не настане, поки до його курсу прив'язаний китайський юань.


При цьому, за словами експерта, деяке ослаблення курсу долара було б навiть корисним американськiй економiцi, яка багато в чому визначила характер поточної кризи. Нiчого страшного економiст не бачить i у втратi доларом статусу єдиної свiтової резервної валюти.

Джордж Сорос в iнтерв'ю Financial Times подiлився своїми мiркуваннями з приводу перспектив долара, i який статус цiєї валюти вигiдний економiцi США. Вiдповiдаючи на питання видання, чи обґрунтованi побоювання людей вiдносно долi американської валюти в умовах слабкостi економiки країни, Дж. Сорос вiдповiв що долар дiйсно є дуже слабкою валютою, якщо не брати до уваги всi iншi. Багато пiдприємств за винятком, можливо онлайнових компанiй розваги.

За словами експерта, сьогоднi спостерiгається загальний дефiцит довiри до валют i перехiд з "паперових" грошей в реальнi активи, у тому числi золото i нафту.

При цьому фiнансист не вважає, що колапс долара можливий, поки до його курсу "прив'язаний" китайський юань. На питання, чи дiйсно наближається той переломний момент, пiсля якого долар ослабне фатально, Дж. Сорос сказав, що поки юань прив'язаний до долара, вiн не уявляє, аби ослаблення курсу останнього стало б настiльки значним.

Втiм, зараз таке ослаблення нацiональної валюти в деякому вiдношеннi було б вельми корисним для самих Штатiв, оскiльки воно вигiдне американським експортерам. Якби США бiльше експортували, а американцi менше витрачали i бiльше зберiгали, то економiка країни стала б бiльш збалансованою. Тому планове ослаблення долара дiйсно було б бажаним, зазначає економiст, пише Дело.

Бiльше того, Дж. Сорос не вважає що вiдхiд вiд долара як головної свiтової резервної валюти приведе до безпосереднього ослаблення економiки США - як мiнiмум тому, що свiтова економiка зростає i потребує додаткових резервних валютах. Щоб зберегти монопольний статус долара, США повиннi погодитися на хронiчний дефiцит поточного рахунку.

«Я думаю це i в наших iнтересах також реформувати систему (у якiй долар володiє статусом єдиної резервної валюти)», - вважає американський фiнансист.

При цьому Дж. Сорос не вважає, що повинна бути створена нова свiтова валюта. За словами експерта, варто бiльш повно використовувати i розвивати вже iснуючий механiзм - зокрема, використання валюти Мiжнародного валютного фонду (МВФ), так званi SDR (спецiальнi права запозичення). При цьому китайська валюта може бути включена в розрахунок МВФ хоч би тому, що Китай - один з лiдерiв посткризового вiдновлення.

Нагадаємо, що нинi SDR розподiляються мiж країнам-акцiонерами. Курс цiєї валюти розраховується як зважена середня основних валют, внаслiдок чого така розрахункова одиниця є стабiльнiшою, нiж кожна з валют окремо. Ось тiльки валют в "кошику" МВФ не так i багато. Вартiсть SDR визначається на основi долара США, євро, фунта стерлiнгiв i iєни.

Так ось, на думку Дж. Сороса, SDR могли б бути дуже кориснi саме зараз, коли в свiтi спостерiгається глобальний дефiцит попиту. При цьому вiн вважає, що в корзину валют МВФ слiд також внести китайський юань, незважаючи на те, що сьогоднi ця валюта не є вiльно конвертованою.

Дж. Сорос вважає можливим переконати КН? дещо змiцнити юань, який сьогоднi недооцiнений. Фiнансист нагадав, що китайцi вже говорили про таку можливiсть, i їх потрiбно зловити на словi.

Крiм того, на думку Дж. Сороса бразильський реал також має бути включений в розрахунки SDR. Корзина валют МВФ взагалi має бути збiльшена, вважає експерт.

Автор:

Джерело:

Дата: 16.11.2009
15-11-2018, 07:48
140 просмотров
[/group]