МВФ припиняє спiвпрацю з Україною.

МВФ припиняє спiвпрацю з Україною. Грошей не буде

Зокрема, за його словами, "коли люди йдуть на вибори, рiшення можуть вiдрiзнятися вiд тих, що були прийнятi рiк тому, коли програма (фiнансової допомоги Українi. - Ред.) Розроблялася".

"Зараз особливий перiод, так що, безумовно, нам треба почекати результату виборiв, щоб мати можливiсть продовжити роботу з урядом", - додав Д.Стросс-Кан.

Слiд зазначити, що i ранiше МВФ подавав тривожнi сигнали. Минулого тижня директора департаменту зовнiшнiх вiдносин Фонду Керолайн Аткiнсон зазначила, що МВФ допускає продовження спiвпрацi з Україною за програмою "stand-by" лише за умови адекватних антикризових дiй української влади. "Необхiдне продовження тверезої (антикризової, - ред.) Полiтики", - заявила вона.

Крiм того, зазначила К.Аткiнсон, МВФ також вважає за необхiдне досягнення українською владою консенсусу в сферi вживання антикризових заходiв. Без цього, вказала К.Аткiнсон, неможливе подальше просування в питаннi третього перегляду програми "stand-by".

У свою чергу в тому, що МВФ не надасть Українi черговий кредитний транш, Президент України Вiктор Ющенко угледiв провину уряду.

"Я переконаний, що МВФ не дасть Українi черговий транш, оскiльки це повне iгнорування Меморандуму (пiдписаного з МВФ, - ред.)", - Сказав Президент, додавши при цьому, що Кабмiн не виконав п'ять з шести пунктiв своїх зобов'язань, закрiплених у цьому документi.

В той же час, глава держави не бачить своєї провини у зв'язку з пiдписання ним Закону про пiдвищення соцiальних стандартiв, незважаючи на заклик МВФ цього не робити.

"Ну, по-перше, я даю вiдповiдь на джерела (фiнансування пiдвищення зарплат i пенсiй, - ред.), Що не ускладнюють нi роботу уряду, нi Мiжнародного валютного фонду", - зазначив В.Ющенко, нагадавши при цьому, що внiс на розгляд парламенту законопроект про внесення змiн до держбюджету щодо знаходження такого фiнансування.

Також Президент пiдкреслив, що виконав вимогу Конституцiї i законiв України, забезпечуючи людинi базовi соцiальнi стандарти.

Слiд нагадати, що ранiше Перший вiце-прем'єр-мiнiстр Олександр Турчинов викрив В.Ющенка i лiдера Партiї регiонiв Вiктора Януковича в спробi зiрвати спiвпрацю уряду з МВФ
На думку О.Турчинова, одне iз завдань, якi поставили Президент В.Ющенко i В.Янукович, - це розiрвати спiвпрацю уряду з Мiжнародним валютним фондом.

"Це не вiйна проти Кабiнету Мiнiстрiв, яку нам оголосили. Це вiйна проти власної держави", - пiдкреслив вiн.

Також О.Турчинов нагадав, що ранiше В.Ющенко вiдмовився спiлкуватися з представниками МВФ, чого в останнi роки не бувало. За його словами, спроба Президента i Партiї регiонiв ввести речi, що дестабiлiзують фiнансову ситуацiю, має на метi розiрвати спiвпрацю Кабiнету Мiнiстрiв з мiжнародними фiнансовими органiзацiї.

Разом з тим, у Партiї регiонiв взагалi засумнiвалися в доцiльностi спiвпрацi України з МВФ. "Регiонали" вказували на те, що полiтична доцiльнiсть, поставлена ??МВФ в основу при прийняттi фiнансових рiшень, iгнорування суверенних рiшень парламенту України - i все це в умовах виборчої кампанiї в Українi - грубо порушують статутнi положення МВФ. Всi разом це ставить пiд питання доцiльнiсть спiвпрацi мiж Україною та Мiжнародним валютним фондом в майбутньому, пiдкреслювали в Партiї регiонiв.

Як би там не було, на сьогоднiшнiй день уряду доведеться вирiшувати економiчнi завдання в країнi без коштiв МВФ. Питання, за рахунок чого будуть акумульованi фiнансовi ресурси Кабмiном, залишається вiдкритим.


Вiкторiя Попович
bn-editoratcharrynok.biz
25-11-2018, 23:49
174 просмотров
[/group]