Ринок нерухомостi Францiї

Ринок нерухомостi Францiї

Ринок нерухомостi Францiї пiсля офiцiйного виходу країни з рецесiї пiшов вгору. Цiни на паризькi будинки i квартири показали зростання, але яка дешевшає нерухомiсть в окремих районах країни знову стала залучати iноземних iнвесторiв, особливо з Великобританiї. Все говорить про те, що французька економiка минула дно кризи.

Згiдно зi звiтом Нацiональної асоцiацiї агентiв з нерухомостi Францiї, цiни на житло в другому кварталi поточного року зросли порiвняно з аналогiчним показником 2008-го на 3,9%. З поправкою на iнфляцiю зростання склало 2,97% - найбiльше квартальне збiльшення починаючи з другого кварталу 2004-го року.

Вагомий внесок у це зростання внесла дорожчає нерухомiсть в Парижi. Так, згiдно з пiдрахунками аналiтикiв, середня цiна на столичнi французькi квартири в реальному вираженнi зросла на 3,6%. Таким чином, вартiсть квадратного метра в паризьких апартаментах в другому кварталi склала 2972 ??євро. Що стосується особнякiв, то їхня цiна зросла на 3%, i квадратний метр в будинку коштує трохи бiльше 2000 євро.

Експерти пояснюють зростання цiн загальною стабiлiзацiєю економiки Францiї: не так давно країна офiцiйно вийшла зi стану рецесiї, в якому перебувала з минулого року. У 2008-му ВВП Францiї вирiс всього на 0,3%, проте починаючи з третього кварталу економiка перебувала в рецесiї. Багато аналiтикiв припускали, що в поточному роцi французький ВВП знизиться ще на 3,3%, проте на загальний подив вже в другому кварталi 2009-го цей показник зрiс на 0,3%, що дозволило Францiї в числi перших європейських країн офiцiйно заявити про те , що рецесiя закiнчилася. Зростання ВВП в чому був обумовлений збiльшенням споживчих витрат i експорту. Крiм цього, зростання цiн на нерухомiсть у Францiї був спровокований зниженням процентних ставок по iпотечних кредитах. І незважаючи на те що французькi банки, як i бiльшiсть фiнансових iнститутiв свiту, посилили вимоги до позичальникiв, низькi ставки залучили покупцiв.

Іпотечний ринок Францiї, який є одним з найбiльших в Європi, взагалi вiдрiзняється стабiльнiстю. 80% всiх зайнятих одиниць житла в цiй країнi придбанi по iпотецi. У перiод з 2004 по 2007 роки загальна кiлькiсть видаваних у Францiї iпотечних кредитiв росло на 14% щорiчно. Незважаючи на свiтову фiнансову кризу, з початку 2009-го мiсцевий iпотечний ринок, за пiдрахунками Global Property Guide, вирiс на 8,7% i досяг 710 млрд євро. Для порiвняння: у 2000 роцi цей показник становив 305 млрд євро. За останнi 8 рокiв внесок ринку iпотеки у французьку економiку вiдчутно зрiс. У 2000 роцi цей вид кредитування становив 21% вiд ВВП, а вже в 2008-му досяг 37,5% вiд ВВП.

Що стосується власне процентної ставки, то в червнi поточного року вона була встановлена ??на рiвнi 4,33% рiчних - на 0,8% нижче грудневої 2008 року.

До речi, важливу роль у вiдновленнi ринку нерухомостi зiграло i французький уряд. Обсяг субсидiй на житлове будiвництво в минулому роцi досяг 34 млрд євро, або 2% вiд ВВП. Близько 40% всiх нових житлових об'єктiв отримали рiзного роду субсидiї.

Варто згадати i ще про один чинник, завдяки якому французький ринок нерухомостi взяв курс на вiдновлення. Падiння цiн, яке спостерiгалося наприкiнцi минулого року i весь перший квартал поточного (а в деяких регiонах країни нерухомiсть подешевшала на 20-25%), спровокувало залучення iноземцiв, якi ранiше вiдкладали покупку житла у Францiї через дорожнечу. Це стосується, в першу чергу, громадян Великобританiї, якi становлять близько половини всiх iноземцiв, що купують французьку нерухомiсть. У поточному роцi збiльшилася кiлькiсть рейсiв з Великобританiї до Францiї, в тому числi на пiвдень i пiвденний схiд країни - регiон, традицiйно привертає охочих придбати «другий дiм». Так, за пiдрахунками Notaires de France i FNAIM, 64% покупцiв нерухомостi на морському курортi Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурному Березi - це iноземцi. Закордоннi покупцi також традицiйно люблять Нiццу, Канни та iншi прибережнi мiста, а також гiрськi Шамонi, Валь д'Ізер i Ле-Же.

До речi, власне про покупку нерухомостi у Францiї - її можуть здiйснити громадяни будь-якої держави. Причому, набуваючи французький будиночок або квартиру, приїжджий отримує статус iноземного резидента. І як тiльки вiн стає володарем документiв про власнiсть, у нього з'являється можливiсть подавати документи в посольство Францiї на отримання багаторазової вiзи. Також iснує можливiсть отримання посвiдки на проживання. Сам процес покупки займає вiд одного до трьох мiсяцiв. За цей час нерухомiсть, що купується буде перевiрена на предмет юридичної чистоти, а новий власник буде зареєстрований у спецiальному бюро. Іноземець також може звернутися у французькi банки за iпотечним кредитом. Зазвичай ставка по кредиту для нерезидентiв становить близько 4% рiчних, а розмiр видаваного кредиту складе в середньому 30% вiд цiни придбаного об'єкта.

Для тих людей, якi вже володiють нерухомiстю у Францiї i здають її в оренду, буде цiкава i статистика по ринку оренди житла. З 2000 по 2008 роки iндекс оренди в середньому по країнi рiс на 28% в рiк. Причому в Парижi вартiсть орендованої квартири могла збiльшуватися на 126% щорiчно. Але через фiнансову кризи дохiд вiд оренди рiзко знизився. За даними Global Property Guide, у липнi поточного року дохiд вiд оренди квартир в Парижi варiювався в межах вiд 3,6% до 5,3%. Причому, на думку експертiв, чим менше здаються апартаменти, тим дохiд вище.Джерело:
11-12-2017, 09:27
137 просмотров
[/group]