» » Порахували - розплакалися: молодь житлом не забезпечується

Порахували - розплакалися: молодь житлом не забезпечується


Порахували - розплакалися: молодь житлом не забезпечується

Благi намiри щодо забезпечення молодi житлом не працюють.

Впровадженi Кабмiном i Мiнсiм'ї механiзми забезпечення молодi житлом є неефективними i не сприяють вирiшенню житлових проблем молодi. Державна програма забезпечення житлом молодi на 2002-2012 практично зiрвана. Про це заявили в прес-службi Рахункової палати України.

Рахункова палата зазначає, що Кабiнет Мiнiстрiв України, не вирiшивши проблемну ситуацiю, яка склалася з Державним фондом сприяння молодiжному житловому будiвництву, в 2009 роцi запровадив новий механiзм забезпечення житлом окремих категорiй громадян, в тому числi i молодi, через Державну iпотечну установу, що «продублював функцiї вiдповiдних держустанов i створило умови для неефективного використання обмежених бюджетних ресурсiв ».

«Протягом 2002-2008 рокiв Державна програма забезпечення житлом молодi на 2002-2012 роки недофiнансована з державного бюджету бiльш нiж на 700 млн грн, - йдеться в повiдомленнi. - У 2008 роцi пiльговi кредити отримали менше одного вiдсотка осiб, якi зареєструвалися у Фондi ».

На 01.01.2009 залишається недобудованим житло по 1113 пiльговими кредитами загальною вартiстю 220 млн грн, з них за рахунок коштiв державного бюджету - понад 80%, по яких позичальники вже виконують договiрнi зобов'язання по поверненню коштiв та сплати вiдсоткiв, зазначають у Рахунковiй палатi.

«Джерела коштiв для завершення будiвництва на сьогоднi не визначенi, що створило ситуацiю, коли частина позичальникiв для завершення будiвництва житла, розпочатого у попереднiх роках, може розраховувати лише на власнi кошти», - йдеться в повiдомленнi аудиторiв.

У 2009 роцi, який проголошений Роком молодi, бюджетнi призначення за вищезазначеною бюджетною програмою взагалi не передбаченi, а за програмою «Часткова компенсацiя вiдсоткової ставки кредитiв комерцiйних банкiв молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) i придбання житла» задовольняють потребу на 39, 5%, пiдкреслюють у Рахунковiй палатi.

«Як наслiдок, в II пiврiччi 2009 року виплата компенсацiй здiйснювалася iз затримкою в 3-6 мiсяцiв, що призвело до утворення простроченої кредиторської заборгованостi та нарахування штрафних санкцiй позичальникам, а також зробило неможливим виконання ними зобов'язань перед банками», - коментують в Рахунковiй палатi результати аудиту.

«Мiнсiм'ї i Фонд не забезпечили у 2008 роцi та I пiврiччi 2009 року обгрунтоване планування i належну органiзацiю виконання бюджетних програм щодо забезпечення молодi житлом, що призвело до прийняття Фондом рiшень з надання пiльгових кредитiв з порушенням норм законодавства на суму 62,6 млн грн та неефективного використання коштiв - 42,3 млн грн », - резюмують в Рахунковiй палатi.

Джерело: http://100m2.com.ua/

Дата: 21.09.2009
7-11-2017, 01:03
408 просмотров
[/group]