Американцi втратили вiру в долар


Американцi втратили вiру в долар

Іноземнi iнвестори вважають, що долару нiщо не допоможе i вiдправляються шукати вигоди в бiльш привабливих активах. Американцi також роблять розрахунок виключно на вигiднiсть своїх вкладень, а активи у валютi США не вiдноситься до цiєї категорiї

Банк Barclays прогнозує, що долар не отримає пiдтримку вiд скорочення дефiциту торгового балансу, поточних рахункiв платiжного балансу i держбюджету США, оскiльки серед американських iнвесторiв зростає попит на iноземнi активи.

"В остаточному пiдсумку ми бачимо, що приватнi iнвестори в США купують закордоннi активи, приватнi iнвестори за межами США продають доларовi активи, а центробанки свiту не готовi заповнити утворюється розрив", - стверджує головний валютний аналiтик Barclays Capital у Нью-Йорку Стiвен Енгландер.

Останнiм часом, за даними аналiтикiв, обсяги купiвлi iноземних цiнних паперiв в США перевищують їх продаж на 30 млрд дол. На мiсяць, у той час як наприкiнцi минулого року спостерiгалася зворотна картина - чистий приплив коштiв в доларовi активи в розмiрi 30 млрд дол. в мiсяць.

Ранiше перспективи долара в запевненнях американський влади виглядали дещо краще. Як говорили президент США Барак Обама i мiнiстр фiнансiв Тiмотi Гайтнер, зусилля адмiнiстрацiї, сфокусованi на вiдновленнi зростання американської економiки i наступному скороченнi бюджетного дефiциту виходять з концепцiї "сильного долара".

Таким чином, американськi приватнi iнвестори (i не тiльки вони) своїми дiями iлюструють висловлювання низки економiстiв, якi старанно намагаються втовкмачити свiтовi, що час долара як кращiй валюти у свiтi закiнчилося. Так, зокрема, вважає лауреат Нобелiвської премiї з економiки Джозеф Стiглiц, який упевнений, що роль долара як надiйного засобу заощадження сумнiвна.

Вiдомий iнвестор-мiльярдер Уоррен Баффет теж висловив сумнiви у долi американської валюти. Вiн заявив про те, що доларiв стало занадто багато i буде ще бiльше (криза в США заливають грошима) i скоро американська валюта знецiниться. Пройшлися по долару експерти найбiльшого свiтового фонду облiгацiй Pacific Investment Management (Pimco). Вони теж впевненi, що курс американської нацвалюти буде знижуватися через величезних обсягiв лiквiдностi, вливаної в економiку США. Нацвалюту i держоблiгацiї США очiкує падiння у зв'язку iз зростанням держборгу, пiдриває довiру до американських активiв, вважав вiдомий iнвестор Джим Роджерс, творець ряду сировинних iндексiв, засновник i голова сiнгапурської Rogers Holdings. І це далеко не повний список тих, хто не бачить хороших перспектив для долара.

Куди ж податися iнвесторам, рятується вiд доларових активiв? Об'єктами для iнвестування останнiм часом стають країни з економiкою, що розвивається (emerging markets). Вони розмiстять цього року держоблiгацiї, номiнованi в iноземнiй валютi, на суму майже 70 млрд дол., Що стане рекордом за п'ять рокiв, прогнозують аналiтики Deutsche Bank. Дуже привабливi стали ринки акцiй країн, що розвиваються, демонструють завидний рiст. Так що поле для iнвестицiйних дослiджень, у тому числi i для американських приватних iнвесторiв, безмежно.

Джерело:

Дата: 19.09.200
6-09-2017, 09:40
120 просмотров
[/group]