» » Придбання нерухомостi за кордоном: проблема чи перспективне вкладення?

Придбання нерухомостi за кордоном: проблема чи перспективне вкладення?Придбання нерухомостi за кордоном: проблема чи перспективне вкладення?Розвиток транспортного сполучення, вiдкритiсть кордонiв i посилення iнтеграцiйних процесiв з країнами Європейського Союзу i з багатьма свiтовими офшорними зонами - всi цi фактори в чималому ступенi сприяють тому, що у наших спiввiтчизникiв зростає iнтерес до придбання нерухомостi за кордоном. Багато хто просто хочуть мати «будинок на березi моря», проте бiльшiсть хочуть використати можливiсть придбати нерухомiсть за кордоном як ефективний спосiб iнвестування своїх капiталiв в актив, який не тiльки не пiддається iнфляцiї, але i здатний лише зростати в цiнi з плином часу.

Як же правильно зробити вибiр на користь вкладення грошей у нерухомiсть за кордоном, щоб юридичнi та практичнi нюанси не зробили вашу покупку вашої додатковою проблемою. При виборi нерухомостi для покупки в iншiй країнi i тi, хто збирався давно придбати будинок або квартиру для власного вiдпочинку, i тi, хто перебуває в пошуку об'єкта для ефективного iнвестування, зобов'язанi самi собi поставити ряд запитань i отримати на них вiдповiдi, правильнi не тiльки з точки зору власного гаманця, а й норм законодавства. Першим кроком на шляху до успiшного придбання нерухомостi за кордоном може стати ваша подорож в країну, де ви плануєте купувати нерухомiсть. Це дозволить вам зорiєнтуватися в реальному життi того регiону, де ви хочете купити квартиру, будинок або таунхаус. Фахiвцi рекомендують перш нiж приступати до юридичних формальностей i конкретної угодi, спочатку зняти житло на сезон у вибраному вами мiстi чи регiонi. За цей перiод ви зможете вивчити особливостi iнфраструктури, традицiй, укладу життя, рiвень безпеки, транспорту та комфорту проживання в обраному мiстi, регiонi або районi. Наступним етапом стане вибiр компанiї, з яким ви будете вирiшувати питання придбання нової нерухомостi або iнвестування у створення нового будинку. Найчастiше є сенс мати справу не тiльки з великим забудовником або великим регiональним рiелтором, але i укласти контракт з невеликою фiрмою, що володiє не таким великим числом об'єктiв, але має в активi вiдповiдний проект i високий рiвень юридичної вiдповiдальностi i досвiд тривалої роботи з клiєнтами.

Придбання нерухомостi за кордоном: проблема чи перспективне вкладення?

На практицi є 3 базових принципи, завдяки дотримання яких можна вибрати нерухомiсть за кордоном: це географiчне положення об'єкта; конкретний забудовник, його дiлова репутацiя i навички роботи з клiєнтами-нерезидентами; вимоги мiсцевого (Включаючи податкове) законодавства щодо вашої потенцiйної покупки. Виняткове значення для прийняття первинного рiшення має перший пункт. Згiдно старої англiйськiй приказцi, всi три принципи для вибору будинку можуть укладатися в формулу «location, location, location». Виняткова увага розташуванню слiд придiляти, вибираючи нерухомiсть в якостi iнвестицiйного вкладення. Важливу роль також займає i наявнiсть iнфраструктури, включаючи i ту, що вже є, i та, що планується до створення. З цiєї причини вам є сенс ознайомитися з планами майбутньої забудови навколишнього району, а якщо мова йде про великий iнвестуваннi в нерухомiсть (споруда готелю), то треба залучити до вибору нерухомостi досвiдченого юриста з хорошою дiловою репутацiєю та рекомендацiями для виконання юридичної та практичної експертизи плану по розвитку району. В даному випадку (якщо мова йде про придбання або будiвництво великої нерухомостi в iншiй країнi) треба синхронно застосовувати вiдразу кiлька iнформацiйних джерел. Фахiвцi радять сплатити послуги мiжнародної консалтингової компанiї, скрупульозно вивчити сайт мiсцевої адмiнiстрацiї i залучити незалежного юриста для оцiнки попиту, пропозицiї та показникiв цiнової полiтики на ринку нерухомостi в обраному мiстi чи регiонi.Джерело:
13-08-2017, 11:28
143 просмотров
[/group]