» » Гривня повторить долю купона? Заживемо на ... фантиках!

Гривня повторить долю купона? Заживемо на ... фантиках!


Гривня повторить долю купона? Заживемо на ... фантиках!

Українi загрожують новi витки iнфляцiї, а вкладникам банкiв - втрати своїх депозитiв. Такий невтiшний висновок напрошується пiсля того, як пiд парламентським куполом подолали президентське вето на Закон №4735-1: "Про внесення змiн до Закону України" Про Державний бюджет України на 2009 рiк ".

Прийнявши ще в липнi закон №4735-1, Верховна Рада тим самим зобов'язала Нацiональний банк України (НБУ) вiддати в держбюджет весь потенцiйний прибуток у розмiрi 9,8 млрд гривень! Цi грошi планувалося пустити на фiнансування пiдготовки до Євро-2012: будiвництво та реконструкцiю державних, комунальних мостiв, включаючи залiзнично-автомобiльний мостовий перехiд через Днiпро в Києвi, будiвництво метрополiтенiв у Днiпропетровську, Донецьку, Києвi, Харковi ...

Однак не всi депутати були згоднi з таким рiшенням. Зокрема, член фракцiї НУНС Павло Жебрiвський вiдразу ж звинуватив Тимошенко i Януковича в грошовiй змовi: "Уряд живе одним днем: у 2012 рiк ми входимо без запасу. Це дерибан грошей за участi Партiї регiонiв i БЮТ, тому що з десяти мiльярдiв гривень бiльше п'яти мiльярдiв йде до Донецька. Нiчого спiльного з пiдготовкою до Євро-2012 це не має ". За його словами, нiхто не бере до уваги, що вiд цього "постраждають пересiчнi вкладники банкiв".

Наскiльки прав пан Жебрiвський, говорити поки складно, але факти, як вiдомо, рiч уперта. Автори Закону №4735-1 - бютiвець Андрiй Кожем'якiн та регiонал Борис Колесников - далеко не знавцi в галузi фiнансiв. Чому ж Верховна Рада раптом вирiшила визнати їх фахiвцями у фiнансово-економiчнiй сферi? Схоже, вiдповiдь на це iнтригуюче питання криється в недавньому виступi заступника глави Секретарiату Президента Ігоря Попова.

Вiн прямо з парламентської трибуни заявив: "Що ж буде в разi набуття чинностi цього закону, ми бачили сьогоднi вранцi (21 серпня. - Ред.), Коли на погоджувальнiй радi одна з фракцiй доповiла, що уряд прийняв постанову, текст якого не розданий депутатам Верховної Ради, який є не для друку, де роздiлила цi десять мiльярдiв без будь-якого парламентського чи громадського контролю на об'єкти, не всi з яких мають вiдношення до чемпiонату Євро-2012. І саме тому побоюємося, що механiзму такого контролю не буде i надалi ".

Отже, з легкої руки бютiвцiв i регiоналiв Верховна Рада прийняла саме що не є "правильне" рiшення, яке вiдразу ж викликало шок у банкiрiв. "Невiдомо, що буде цього року. Є ймовiрнiсть, що ми будемо не в плюсi, а в мiнусi, - вважає директор департаменту зовнiшньоекономiчних зв'язкiв НБУ Сергiй Круглик. - Нас не запросили на обговорення, не було нiяких консультацiй з Нацбанком. Це - нецивiлiзований пiдхiд ".

Негативна реакцiя банкiрiв спiвпала з негативною реакцiєю Банковiй. На думку Президента, Закон №4735-1 порушує фундаментальнi основи фiнансової системи України: Нацiональний банк (який, згiдно з Конституцiєю i законом про НБУ, покликаний берегти стабiльнiсть нацiональної грошової одиницi) ризикує перетворитися на друкарський верстат для штучної "накачування" держбюджету, прирiкаючи країну на обвал гривнi i рiзке падiння рiвня життя.

Нагадаємо, що досi наше законодавство повнiстю вiдповiдало свiтовiй практицi взаємовiдносин Нацбанку i держбюджету: у разi перевищення доходiв НБУ над його витратами сума такого перевищення прямувала до держскарбницi. Якщо ж НБУ, виконуючи свою базову функцiю, був в збитку, то держбюджет цей збиток компенсував. Однак з прийняттям Закону №4735-1 цей фундаментальний принцип може зруйнуватися: опинившись перед парламентським "ультиматумом" (перерахуванням прибутку НБУ за 2009 рiк у розмiрi майже 10 млрд гривень), Нацбанк опиняється на роздорiжжi двох несумiсних завдань: або виконувати свою (конституцiйну) функцiю по стабiлiзацiї гривнi, або заробляти грошi ... для держбюджету. Далi - бiльше: грошове "замах" на Нацбанк вiдгукнеться i у Фондi гарантування вкладiв фiзосiб: чи зможе вiн вiдшкодувати вклади, як обiцяв ранiше? Чи не призведе це до нових вiдтокам коштiв вкладникiв з банкiвської системи?

На жаль, висновки заступник голови Секретарiату Президента Ігоря Попова досить невтiшнi: "Останнi розрахунки НБУ свiдчать, що орiєнтовна, пiдкреслюю, орiєнтовний прибуток НБУ за пiдсумками 2009 року може скласти близько 700 мiльйонiв гривень. Звiдки ж взяти авансом 10 мiльярдiв? ... Якщо поставити собi за головну мету отримати прибуток у розмiрi 10 мiльярдiв гривень, то можна або штучно девальвувати курс гривнi i продати валюту з резервiв НБУ по 10 або 15 гривень за долар, або пiдняти ставку рефiнансування для комерцiйних банкiв до 30-40 вiдсоткiв, або банально надрукувати таку суму грошей, що, власне, i пропонує заветований закон. Однак про стабiльнiсть цiн, гривнi i комерцiйних банкiв тодi потрiбно забути ".

Судячи з усього, Україна свiтить один з двох варiантiв розвитку подiй, про якi говорив нашоукраїнець Іван Заєць: "Або програма Євро-2012 буде провалена, i я думаю, що є й такi задуми наших мегаблокiв (БЮТ i ПР. - Ред.). Або Нацiональний банк повинен включити верстат i розкручувати емiсiю. Третього варiанту щодо цього законопроекту немає ".

Джерело:

2-11-2018, 13:39
446 просмотров
[/group]