» » Число шахрайств у сферi нерухомостi зросла в рази

Число шахрайств у сферi нерухомостi зросла в рази

Число шахрайств у сферi нерухомостi зросла в рази


Фiнансова криза в столицi призвiв до активiзацiї квартирного шахрайства.

За даними рiелторiв, кiлькiсть охочих продати апартаменти без вiдома їх господарiв виросло протягом року як мiнiмум в два-три рази. А юристи та нотарiуси вiдзначають, що рiвень сфальсифiкованих документiв, за якими шахраї намагаються реалiзувати чуже майно, настiльки високий, що визначити пiдробку без запитiв у вiдповiднi державнi органи практично неможливо. Збитки ж вiд дiй шахраїв несуть тiльки покупцi.

Нинiшнiй рiк ознаменувався зростанням числа махiнацiй на ринку купiвлi-продажу столичного житла: за оцiнками президента Союзу фахiвцiв з нерухомостi України Олександра Рубанова, у сiчнi-серпнi кiлькiсть випадкiв шахрайства зросла порiвняно з минулим роком як мiнiмум в два-три рази. Пiдтверджує це i генеральний директор агентства нерухомостi «Альянс Брок" Андрiй Сокур, за словами якого, якщо минулого року подiбнi випадки були одиничними, то зараз вони набули масового характеру: оголошення шахраїв про продаж житла складають не менше 2-3% вiд загального числа пропозицiй на вторинному ринку нерухомостi Києва. «Тiльки за останнiй мiсяць ми запобiгли шiсть випадкiв, коли злочинцi намагалися реалiзувати квартиру за пiдробленими документами», - пiдкреслює вiн.

Протягом перших двох кварталiв року в столицi щомiсяця продавалося 200-250 квартир, а в третьому - 300-400 квартир на мiсяць. Дiзнатися, скiльки заяв про шахрайство в сферi нерухомостi було прийнято столичним управлiнням МВС, не вдалося - за тиждень правоохоронцi так i не змогли пiдготувати потрiбну статистику. Але, виходячи з оцiночних даних агентств нерухомостi, можна припустити, що в червнi-липнi махiнатори провертали до 10 угод на мiсяць.

Однiєю з головних причин збiльшення числа випадкiв шахрайства рiелтори вважають вiдсутнiсть iпотечного кредитування: ранiше до 70-80% квартир купувалося за позиковi кошти банкiв, служби безпеки яких, як правило, збирали iнформацiю про продавця. Крiм того, якщо в минулому роцi велика частина рiелторiв працювали в спецiалiзованих агентствах, штатнi юристи яких могли перевiрити хоча б частину документiв, то зараз бiльшiсть з них знаходяться в «вiльному плаваннi» i не в змозi забезпечити грамотний супровiд угоди.

Найчастiше махiнатори намагаються продати житло у введеному в експлуатацiю, але ще не заселеному будинку, де потенцiйний покупець не зможе поговорити з сусiдами, щоб упевнитися в достовiрностi господаря квартири, що продається. Як правило, зловмисники дiють двома способами: збирають максимальну кiлькiсть завдаткiв, що надаються власнику нерухомостi без перевiрки документiв, пiсля чого безслiдно зникають, або продають житло за пiдробленими документами. Причому, за словами керуючого партнера адвокатської компанiї "Соколовський i партнери» Владислава Соколовського, за останнiй час якiсть пiдробок помiтно зросла i вiдрiзнити їх вiд оригiналiв непросто навiть досвiдченому фахiвцевi.

«Наприклад, недавно ми супроводжували операцiю з купiвлi трикiмнатної квартири вартiстю $ 160 тис. У Солом'янському районi. Коли попросили продавця, крiм паспорта, який не викликав сумнiвiв, надати додатковi документи, що пiдтверджують його особу, - закордонний паспорт або права на керування автомобiлем - вiн зник », - говорить юрист.

Схожий випадок нещодавно стався при реалiзацiї за $ 60 тис. Однокiмнатної квартири в новобудовi на Позняках. За словами пана Соколовського, при перевiрцi документiв фахiвцi компанiї з'ясували, що довiренiсть, за якою продавалося житло, фальшива. Андрiй Сокур розповiдає, що два тижнi тому працiвники їх агентства були змушенi пiти на крайнiй захiд i викликати в офiс компанiї мiлiцiю. «Ми брали участь у продажу двокiмнатної квартири вартiстю $ 185 тис. В районi станцiї метро« Контрактова площа »i в ходi перевiрки документiв виявили, що видана БТІ довiдка-характеристика - фальшива», - повiдомив вiн.

Рiелтори кажуть, що доступ до документiв господарiв квартир шахраї найчастiше отримують, орендувавши житло на тривалий термiн. У рiдкiсних випадках витiк iнформацiї може виходити з будiвельної компанiї, БТІ i паспортних столiв при ЖЕКах, в яких зберiгаються данi про власника нерухомостi. Обiзнанi люди стверджують, що в деяких державних структурах навiть iснують негласнi розцiнки за надання третiм особам рiзних довiдок i документiв, що варiюються, як правило, вiд 5 до 10 тис. Грн. Правда, бiльшiсть київських агентств нерухомостi запевняють, що їхнiй досвiд дозволяє виявити шахраїв ще на етапi перегляду оголошень i попереднiх переговорiв з продавцем. Але в довiрчих бесiдах рiелтори визнають, що за чистоту угоди не несуть правової вiдповiдальностi: договiр купiвлi-продажу укладається мiж покупцем i продавцем, а агентство надає лише «iнформацiйнi послуги». «Ми не в змозi перевiрити документи на фiктивнiсть, оскiльки без вiдома господаря квартири жодна iнстанцiя не видасть нашому працiвниковi необхiдну довiдку, - виправдовуються в агентствах. - У рiдкiсних випадках рiелтори збирають iнформацiю неофiцiйно, пропонуючи винагороду працiвникам ЖЕКiв, БТІ або Опiкунської ради. Але цим займаються лише одиницi ». Не можуть гарантувати чистоту угоди i нотарiуси. За словами керiвника однiєї з найбiльших у Києвi приватних нотарiальних контор, вони мають право самостiйно перевiрити ще документ, направивши вiдповiдний запит до органу, який його видав. Але тiльки в тому випадку, якщо справжнiсть документа викликає сумнiв. «Але якщо пiдробка хорошої якостi i причепитися нi до чого, нотарiус зобов'язаний зареєструвати угоду. При цьому вiн не несе вiдповiдальностi у виглядi позбавлення лiцензiї або судових тяжб », - пояснює вiн.

Владислав Соколовський стверджує, що у разi придбання квартири за пiдробленими документами всi проблеми лягають на плечi покупцiв: швидше за все, суд буде керуватися Цивiльним кодексом, згiдно з положеннями якого майно має бути повернуто його реальному власнику. Горе-покупцевi залишається розраховувати лише на вдалу роботу мiлiцiї, яка зможе знайти махiнатора i повернути грошi, що дуже малоймовiрно. Втiм, дати єдину раду, завдяки якому можна було б убезпечити себе вiд шахрайства, експертам важко. Наприклад, нотарiуси стверджують, що в разi початкового супроводу ними операцiї вони можуть перевiрити документи в державних органах, хоча при цьому у покупця виникнуть додатковi витрати: складання договору купiвлi-продажу коштуватиме 800 грн., А реєстрацiя договору завдатку - 1% вiд його суми. Юристи ж рекомендують просити продавця надати максимальну кiлькiсть документiв, що засвiдчують його особу, а також супроводжувати його у всi iнстанцiї для збору паперiв, необхiдних для оформлення угоди.

Олександра Некращук
8-01-2019, 18:39
977 просмотров
[/group]