Експерт: Авантюра з гривнею вдарила по Українi


Експерт: Авантюра з гривнею вдарила по УкраїнiДиректор Нацiонального iнституту стратегiчних дослiджень Юрiй Рубан назвав двi причини того, чому свiтова економiчна криза вдарила по Українi сильнiше, нiж по iнших європейських країнах. Про це вiн сказав в iнтерв'ю

«Причин тому двi, - сказав Рубан. - Перша: все-таки українська економiка найбiльш експортозалежна - принаймнi, в числi економiк великих європейських країн. Тому, звичайно, певне згортання ринкiв, попиту на той же метал, вiдбилося на всьому.

до того ж i структура нашого експорту дуже, скажiмо так, несприятлива в данiй ситуацiї. Ми експортуємо величезну кiлькiсть нашої продукцiї з низькою доданою вартiстю, є й iншi моменти. Отже, одна причина - це структура економiки ».

Друга причина, за словами експерта, стосується управлiння економiкою. «Я хотiв би нагадати, що, на жаль, всю першу половину минулого року в Українi велася неадекватна економiчна полiтика: це штучне завищення курсу гривнi.

Я хотiв би вам нагадати, що, власне, торiк уже в першому пiврiччi ми бачили дефiцит зовнiшньої торгiвлi у вiсiм з половиною мiльярдiв, а до кiнця 2008 року вiн зрiс мало не до сiмнадцяти мiльярдiв! У цiй ситуацiї дорога гривня працювала, як насос, втягує в Українi iмпорт.

Я вже не кажу про те, що все це була стовiдсоткова авантюра, так би мовити, полiтика, при якiй вважалося, що дорога гривня здешевить обслуговування операцiй », - сказав Рубан.

Потiм, продовжив експерт, були створенi «абсолютно фальшивi економiчнi орiєнтири на 2009 рiк». «Я маю на увазi бюджет, його макроекономiчнi показники. У результатi ми увiйшли в авантюрну бюджетну ситуацiю », -
зазначив Рубан.

«Поклавши руку на серце, ми реально прийняли тiльки один антикризовий захiд - ми девальвували нашу гривню. Так, це дiйсно потужна антикризовий захiд, але залишилися величезнi ризики, пов'язанi з бюджетним процесом », - сказав експерт.

"

12-10-2018, 08:07
150 просмотров
[/group]