» » Керiвник "King's Capital": Аделаджа знає, де грошi вкладникiв

Керiвник "King's Capital": Аделаджа знає, де грошi вкладникiв


Керiвник "King's Capital": Аделаджа знає, де грошi вкладникiв
КИЇВ, 4 вересня. -
Пастор церкви "Посольство Боже" Сандей Аделаджа знає, де грошi ошуканих вкладникiв. Про це заявив керiвник компанiї "King's
Capital "Олександр Бандурченко в iнтерв'ю

"Грошi вiддавалися Голованову i Колесникову (Сергiй Голованов та Ігор Колесников - фiнансисти компанiї - ред.) І перебувають у них, а Сандей Аделаджа стверджував неодноразово при багатьох свiдках, що особисто контролює процес зростання грошей", - зазначив вiн.

О.Бандурченко також розповiв iсторiю створення компанiї "King's Capital":
"Дiяльнiсть" King's Capital "розпочалася навеснi 2006 року. Засновниками були я i мiй партнер Олександр Сафонов. Навеснi 2007 року Сандей Аделаджа - пастор церкви, яку я на той момент вiдвiдував, познайомив мене з Сергiєм Головановим та Ігорем Колеснiковим, яких представив як видатних експертiв у фiнансах i земельних питаннях ...

Аделаджа поручився за них. Пастор сказав, що потрiбно довiрити їм розмiщення грошових коштiв, що залучаються компанiєю "King's Capital". Бiльше того, вiн наполягав на тому, щоб саме Голованов вiв фiнанси компанiї, в iншому випадку вiн обiцяв докласти всiх зусиль (виступити перед паствою iз закликом розривати договори з "King's Capital"), щоб збанкрутувати компанiю.

На той момент сума активiв компанiї набагато - майже в два рази - перевищувала суму зобов'язань, але лiквiднiсть була невисока. Вiльних грошей на рахунках не було, i така поведiнка Аделаджi могла спричинити тяжкi наслiдки для "King's Capital", - зазначив вiн.

За словами керiвника компанiї, вiн став прихожанином церкви "Посольство Боже" в 2006 роцi. "Мiй партнер - Олександр Сафонов, будучи молодiжним пастором цiєї церкви, познайомив мене з Сандеєм Аделаджею. З тих пiр ми часто спiлкувалися з ним на рiзнi теми, в основному, звичайно, пiднiмалися питання дiяльностi компанiї" King's Capital ".

Остання розмова з пастором був у листопадi 2008 року. Я наполягав, щоб його зовнiшнi керуючi - Голованов i Колеснiков - дали звiт про використання коштiв. Пастор погодився, бiльше я з ним не спiлкувався. Пiзнiше, вже в СІЗО, бачив по телевiзору, як Аделаджа каже, що взагалi мене не знає ", - зазначив вiн.

При цьому О.Бандурченко пiдкреслив, що "не змiг захистити свiй бiзнес, пiддавшись тиску духовного лiдера С.Аделаджi, допустив до зовнiшнього фiнансового управлiння його людей".

"Цi шахраї не тiльки не примножили даний їм капiтал, але ще й не хочуть вiддавати, що їм було дано", - пiдкреслив О.Бандурченко i додав, що не знiмає з себе вiдповiдальнiсть, i буде розробляти методи i стратегiї для допомоги вкладникам.

Нагадаємо, О.Бандурченко днями був звiльнений з-пiд варти пiд пiдписку про невиїзд.

Також нагадаємо, що Господарський суд Києва своєю постановою N44 / 472 вiд 21 серпня 2009 року визнав "King's Capital" банкрутом, а також прийняв рiшення про її лiквiдацiю.

Збиток, нанесений громадянам внаслiдок шахрайства "King's Capital", становить, за попереднiми оцiнками, $ 150-180 мiльйонiв. "На сьогоднiшнiй день у нас понад 60 заяв громадян про те, що вони вклали грошi в цю компанiю i не можуть їх повернути.

Як ви знаєте, ми затримали органiзатора цiєї схеми Олександра Бандурченка. Пiсля цього ми пiшли в Голосiївський суд Києва за дозволом на його арешт i обшук, але нам, нагадаю, вiдмовили ", - ранiше заявляв Мiнiстр внутрiшнiх справ Юрiй Луценко.

При цьому Мiнiстр пiдтверджував iнформацiю про те, що бiльшiсть вкладникiв "King's Capital" були прихожанами органiзацiї "Посольство Боже": "Виходячи з матерiалiв слiдства, є пiдстави стверджувати, що пастор Сандей Аделаджа сам замiшаний у цiй схемi".

"18-02-2018, 06:03
160 просмотров
[/group]